Lijsttrekkerverkiezingen Eerste Kamer

15 november 2018

ViP040, het vrouwennetwerk van PvdA Eindhoven, organiseerde op maandagavond 12 november 2018 een bijeenkomst met 2 vrouwelijke kandidaat lijsttrekkers 1e kamerverkiezingen 2019. Zo kwamen we in gesprek met Mei Li Vos en Esther-Mirjam Sent. Ze gaven een persoonlijke introductie en een toelichting op hun motivatie en drijfveren voor de positie van lijsttrekker.

Mei Li Vos, politicoloog en oprichtster van de vakbond AVV, wil de sociaaldemocratie steviger gestalte geven dan ze deed in het keurslijf van de coalitie van VVD en PvdA. De praktische uitvoering van een wet staat voorop en een onafhankelijke beoordeling is heilig.

Esther-Mirjam Sent, hoogleraar economie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, is de huidige fractievoorzitter in de 1e kamer. Ze waardeert de eerlijke en goede samenwerking in de huidige fractie en wil dat de komende periode continueren.

De samenwerking met de vakbonden, vinden beide dames, verdient extra aandacht als tegenhanger van de partijen aan de rechterkant die minder sociale zekerheid voorstaan. Het betrekken van jonge kiezers bij de besluitvorming moet ook via Facebook gestalte krijgen.

Als bij de zoektocht naar politiek talent ‘de kwaliteit voorop staat’, zoals premier Rutte beweert, valt de keuze in de praktijk meestal op een man.

Beide dames, doordrongen van dit feit, verwezen naar het boek De zijkant van de macht waarin Julia Wouters zoekt naar een verklaring. Haar boek geeft tal van verrassende inzichten, praktische tips en staat vol sprekende anekdotes, die ons laten zien hoe het nu in de politiek werkt, en wat vrouwen én mannen moeten veranderen om er samen wél een succes van te maken.

Een boeiende avond over het werk in de 1e kamer en de weg er naar toe.

 

Paul van der Steen.