6 januari 2012

LEVE DE VRIJE MARKTWERKING

Leve de vrije marktwerking… of liever een ander Nederland? Zoals op veel plaatsen in gaat de PvdA zaterdag 14 januari ook in Veldhoven de straat op voor ‘een ander Nederland’. Voor betere keuzes bij de bezuinigingen. Deze regering (lees VVD) zoekt het geld vooral bij hardwerkende mensen met een bescheiden inkomen, bij sociale werkvoorzieningen en bij wie van een uitkering afhankelijk is. De veelverdieners blijven buiten schot (zie de illustratie). ‘Leve de vrij marktwerking’ is één van de weinige ideeën die bij onze landbestuurders is opgekomen. Die blundert verkopen ze met de opmerking: door de concurrentiewerking wordt het dan veel goedkoper. Toenmalig minister Hans Hogervorst, ja, die met de vinger in de mond, probeerde ons al wijs te maken dat de vrije markt de prijs van de zorg drukt en de kwaliteit verhoogt. We plukken zo maar wat recente berichten van het ANP over het laatste staaltje op dit punt: het loslaten van de tandartstarieven.
‘Het vullen van een gaatje of het zetten van een kroon wordt door de invoering van de vrije markt in de mondzorg flink duurder. Dat meldde zorgverzekeraar VGZ dinsdag naar aanleiding van berichtgeving in De Telegraaf. VGZ analyseerde de prijzen van circa 200 tandartspraktijken nadat er signalen binnenkwamen bij de koepel van patiëntenorganisaties NPCF over vermeende prijsstijgingen. Volgens VGZ zijn de prijzen van een bezoek, nu tandartsen per 1 januari die zelf mogen bepalen, gemiddeld met 10 procent omhoog geschoten. In een enkel geval was de behandeling zelfs 30 procent duurder dan vorig jaar. De zorgverzekeraar benadrukt dat het pas 200 van de 8000 tandartspraktijken onder de loep heeft genomen.
Enorme prijsverschillen
Tandartsen hanteren voor dezelfde behandelingen heel verschillende prijzen. Dit blijkt uit onderzoek van de NOS. Het is totaal niet duidelijk waarom de prijzen zo uiteenlopen. Voor patiënten is niet duidelijk of een duurdere tandarts beter is, voor zorgverzekeraars evenmin.
Zorgverzekeraars baseren hun vergoedingen niet op de reële tarieven van de tandartsen, maar op een door hen zelf vastgestelde ‘marktconforme prijs’. Ook wie wel een tandartsverzekering heeft afgesloten zal daardoor in veel gevallen flinke eigen bijdragen moeten betalen.
Sinds 1 januari mogen de tandartsen zelf hun tarieven bepalen. Het gaat om een experiment dat drie jaar loopt. Tandheelkundige zorg zou goedkoper moeten worden door de vrije prijzen. Lang niet alle tandartsen hebben hun tarieven al bekendgemaakt.
De belangenorganisatie van tandartsen NMT spreekt tegen dat informatie die tandartsen geven, onvoldoende is. ‘Ten eerste houdt zorgautoriteit NZa de markt goed in de gaten. Daarnaast is bij praktisch alle tandartsen de informatie gewoon op te vragen. Anders dan de NPCF stelt, is volgens de NMT een website waar de informatie over een tandarts op moet staan, niet verplicht. Volgens de belangenorganisatie is het moeilijk om al na 3 dagen in het nieuwe jaar een conclusie te trekken.