27 februari 2013

Leegstand moet worden bestreden

Zo’n acht miljoen vierkante meter aan winkels en kantoorpanden staat op dit moment leeg. Dat zijn 1.100 voetbalvelden! In Veldhoven vind je leegstand vooral in het City centrum en op De Run. Tegelijkertijd hebben veel gezinnen moeite om een betaalbare huur- of koopwoning te vinden. In Nederland wordt kennelijk minder gebouwd voor de behoefte van mensen dan voor de winst van speculanten.

Een gebouw niet gebruiken kan namelijk een interessante belegging zijn voor speculanten. Dit lijkt op het eerste gezicht onbegrijpelijk. Lege panden leveren toch geen huur op? Maar de bizarre uitwerking van regelgeving als de fiscale aftrekbaarheid van leegstandskosten maakt dat dit wel degelijk het geval is.

De komende jaren zal leegstand alleen maar toenemen, onder meer door het toenemend aantal flexwerkers. Het wordt dan ook tijd om het mes te zetten in de fiscale aftrekbaarheid van leegstandskosten, bijvoorbeeld voor panden die langer dan een jaar leeg staan en waarvoor geen (ver)bouwvergunning is aangevraagd. Stort de opbrengst van die afschaffing in een fonds voor herontwikkeling van bestaande panden.

Verder zouden gemeenten met meer dan 2% natuurlijke leegstand als gevolg van mutaties een leegstandsverordening moeten vaststellen én… hierop actief handhaven. Ze moeten ook hun planvoorraad opschonen. Dan gaat het om nieuwe kantoren, bedrijfshallen en winkels, waar al jaren geleden een bouwvergunning voor verstrekt is, maar waarvan de bouw nog steeds niet is gestart. Zo wordt het aanbod beter afgestemd op de echte vraag naar nieuwbouw.

De markt voor commercieel vastgoed kent geen gemeentegrenzen, wat concurrentie oplevert tussen gemeenten. Dit levert in gemeente A leegstand op, terwijl in gemeente B volop wordt gebouwd.