20 december 2010

Langzaam aan met de Zilverbaan

De PvdA heeft altijd verondersteld dat de Zilverbaan er eind 2012 zou liggen. Daar is in 2008 nota bene een besluit over genomen: Fasering Veldhoven- West. Alternatief versnelde aanleg complete WOR. PvdA-raadslid Jeroen Rooijakkers toonde in de raadsvergadering van 16 december dan ook zijn verbazing dat de aanleg van de Zilverbaan pas op zijn vroegst klaar is in 2014. ‘Maar verbaasder zijn wij we dat we hier nooit over zijn geïnformeerd.’

‘Dit is des te opmerkelijker omdat we in 2008 tijdens de begrotingsbehandeling nog een (VVD-)motie hebben aangenomen, waarmee het college wordt opgedragen de raad 3x per jaar te informeren over de voortgang. U heeft dus gewoon geen uitvoering gegeven aan deze motie.’

‘En dan hebben we het nog niet over de inspraak tijdens de commissievergadering’, ging Rooijakkers verder. ‘Want hoe gaat u nu om met de extra overlast op de Knegselseweg? Die krijgt dus minimaal 2 jaar lang met extra verkeer te maken, omdat het meest zuidelijke traject van de Zilverbaan pas 2 jaar later wordt aangelegd. Kortom, wij zijn van mening dat het hele proces rondom de Zilverbaan zeer onzorgvuldig verloopt.’

Wat de PvdA betreft ging de discussie vervolgens vooral over de niet uitgevoerde motie van de VVD. Wethouder Ramaekers had de Raad, zo zei zij, niet geïnformeerd omdat er de afgelopen jaren niets te melden was. De PvdA-fractie vond dat een vertraging van minimaal 2 jaar toch gemeld had moeten worden. De vraag is dus: wat vind je wel of juist niet het melden waard. De dooddoener van de voorzitter dat je daarover van mening kunt verschillen, was het einde van de discussie.

Als enige oppositiepartij stemde de PvdA uiteindelijk toch in met het besluit, omdat we in de vorige periode meer keren de mening hebben geventileerd dat de Zilverbaan zo snel mogelijk, en tenminste voordat de dorpen worden gebouwd, moet worden aangelegd. Mede om die reden is ook niet ingestemd met de motie van D66 (opschorting van de aanleg). Maar belangrijker voor de fractie was de koppeling die de motie maakt met de N69. De Zilverbaan moet namelijk niet gekoppeld worden aan de aanleg van N69, maar aan de bouw van Zilverackers. De bouw van Zilverackers moet richtinggevend zijn (ook qua tijdsplanning) voor de aanleg van de Zilverbaan.