Kwetsbare jongeren naar werk: begeleiden staat onder druk.

31 juli 2018

Veel jongeren in het praktijkonderwijs hebben het moeilijk. Ze hebben geen netwerk om op terug te vallen voor een baan. Ze zijn onzeker hoe mensen te benaderen voor werk en in spanning of je direct werk kan vinden om lopende rekeningen te kunnen betalen. Dankzij een EU-bijdrage begeleiden jobcoaches leerlingen succesvol naar werk. Maar…. die begeleiding staat op de tocht!

Voorlopig zijn namelijk geen nieuwe EU-middelen, omdat de begrotingsonderhandelingen muurvast zitten. Staatssecretaris Tamara van Ark hanteert namelijk het op = op principe. Met als treurige consequenties: de komende drie jaar is er geen geld voor begeleiding, jobcoaches verliezen hun baan en ruim 65.000 kwetsbare jongeren krijgen geen ondersteuning. De PvdA wil dat deze jongeren een goede start houden op de arbeidsmarkt. Op = op is voor ons nooit acceptabel!

We hebben het college gevraagd naar de situatie op dit punt in Veldhoven. De PvdA wil weten of en zo ja hoeveel jongeren in onze gemeente niet meer naar werk begeleid (zullen) worden door het wegvallen van deze Europees Sociaal Fonds -gelden (ESF). Verder is de vraag hoeveel fte’s (jobcoaches en stagebegeleiders) hierdoor verloren gaan. Ten slotte horen we graag of het college het met de PvdA eens dat kwetsbare jongeren niet de dupe mogen worden van gekissebis over centen en wat b. en w. gaat doen om deze begeleiding te garanderen?

Meer over EU-subsidiepotje voor kwetsbare leerlingen vroegtijdig leeg’? op https://www.trouw.nl/home/eu-subsidiepotje-voor-kwetsbare-leerlingen-vroegtijdig-leeg~a7673388/

Doe mee!

Wil jij je idealen omzetten in daden? Vind je het belangrijk om je te laten horen of ons financieel te steunen? Dat kan! Doe met ons mee en maak het verschil!

Ik doe mee