15 april 2016

Klaassen verder op andere koers

Raadslid Marianne Klaassen stapt uit de PvdA en gaat zelfstandig verder onder de naam Fractie Klaassen.

Volgens Klaassen verschilt ze van mening met de rest van de PvdA op het gebied van samenwerking en taakverdeling. Zo kreeg ze naar eigen zeggen te weinig tijd om contact te leggen met Veldhovenaren. PvdA-fractievoorzitter Jeroen Rooijakkers zegt dat het vertrek van Klaassen onverwacht komt voor de partij. “Ik kan me niet voorstellen dat wij haar belemmerd hebben om het gesprek aan te gaan met Veldhovenaren”, zegt hij.

Binnen de PvdA is het gebruikelijk om voor de verkiezingen en benoeming afspraken te maken over uittreden en het daarbij behorende teruggeven van de zetel. Klaassen heeft er ondanks deze afspraak voor gekozen om op persoonlijke titel verder te gaan. Klaassen komt onder de fractie Klaassen met een eigen programma en zetel in de Raad. Bestuur en fractieleden betreuren de door Klaassen gemaakte keuze.

PvdA-fractievoorzitter Jeroen Rooijakkers, bestuur en steunfractieleden hebben er echter alle vertrouwen in dat de koers van de PvdA volledig invulling zal blijven krijgen.