1 april 2011

Kadernota 2012: 'geen ambitie'

Er stond niets van in de krant, maar in de raadsvergadering van 29 maart ging het wel degelijk – en langdurig – over de Kadernota 2012. Een hele rits van wijzigingsvoorstellen verhinderde overigens dat daar een besluit over werd genomen. Het college gaat die voorstellen bestuderen en vervolgens mag de raad zich nog twee keer uitspreken. Misschien dat er dan toch nog iets ambitieus uit de bus komt. Vooralsnog was de PvdA-fractie, bij monde van Jeroen Rooijakkers, weinig positief.

‘Drie jaar geleden’, aldus Rooijakkers, ‘ is de kadernota met veel bombarie in het Veldhovense leven geroepen. Die zou misschien wel belangrijker worden dan de begroting. De nota geeft immers de kaders aan waarbinnen de begroting moet worden opgesteld. Maar helaas. Na 3 jaar moet de PvdA concluderen dat we deze kadernota nauwelijks nog serieus kunnen nemen.’

‘Dit jaar telt de kadernota opnieuw zo’n 70 kaders. Een zeer groot aantal daarvan heeft enkel als doel het niveau van vorig jaar te handhaven. En er zijn zelfs kaders die al drie jaar hetzelfde zijn. Dat vindt de PvdA zeer zorgwekkend.’

‘Om het wat duidelijker te maken, vergelijk ik de nota met een functioneringsgesprek. Elk jaar moet ik bij mijn baas aangeven wat mijn doelen voor het komende jaar zijn. En om mijn baas niet teleur te stellen, verzin ik elk jaar ambitieuzere doelen dan het jaar daarvoor. Die moeten wel enigszins haalbaar zijn. Maar ik wil mezelf ontwikkelen en bewijzen. Ik wil aantonen dat ik gegroeid ben. Vervolgens wordt aan het eind van het jaar bekeken of ik mijn doelen heb gehaald. En als dat niet het geval is, zoeken we naar verbeteroplossingen.’

‘Zo ook de kadernota. Er moet sprake zijn van de wil en de motivatie om het elk jaar weer een stukje beter te doen. Wij zouden de ambitie moeten hebben om het leven in Veldhoven aangenamer maken. Wij moeten de beste gemeente worden van Brabant, nee, van Nederland. Of misschien nog sterker, wij moeten het paradijs op aarde worden.’

‘Maar niets is minder waar. De kaders zijn nauwelijks veranderd en de PvdA merkt geen enkele ambitie. Het enige wat deze kadernota wil is ‘hetzelfde blijven als vorig jaar’. En dat al 3 jaar lang. Dat is toch om te huilen. Het meest schrijnende zijn nog wel de kaders die niet eens geactualiseerd zijn. Zo staat in kader 5.2 als doel voor het jaar 2011: maximaal 17 ziekenhuisgewonden en 0 verkeersdoden. Sorry, maar wat is dan het doel voor 2012? Zo spreekt kader 8.4 van een afname van het energieverbruik in 2011 met 2%.
We spreken hier toch over de kaders voor 2012?’

‘Het feit dat de kaders nauwelijks enige ambitie uitspreken is al teleurstellend. Maar als kaders nog niet eens worden geactualiseerd, is het wel heel triest gesteld. Het toont aan dat er ook door de gemeente nauwelijks tijd en energie in de nota is gestoken.’

‘Kortom, de PvdA is niet bepaald te spreken over dit document. Daar komt bij dat wij de bui al zien hangen nu de kaders identiek zijn aan die van vorig jaar: ook de begroting wordt een kopie aan die van vorig jaar. Oftewel, nog meer onnodige bezuinigingen en besparingen.’

‘Nee, in plaats van dat we het leven in Veldhoven willen verbeteren, lijkt het er haast op dat we verder willen afglijden. En daar past de PvdA voor. Wij willen een kadernota die ambitie uitstraalt en waar met zorg en aandacht aan is gewerkt. Ook door het ambtelijk apparaat. Een kadernota als deze kunnen wij niet serieus nemen.’