14 augustus 2013

JSF een moeilijke beslissing (2)

Naar aanleiding van vorig bericht is bereikt dat Minister Timmermans naar Hollands Kroon komt om met u in debat te gaan over dit onderwerp.
Dit zal zijn op

maandag 19 augustus vanaf 19.30 uur in Bloemenlust Breezand
(Burg Lovinkstraat 3,1764 GA Breezand, zie http://www.bloemenlustbreezand.nl/).

Je bent als belangstellende van harte uitgenodigd voor deze avond.
Meer info op de website van deze afdeling van de PvdA.