Door op 27 april 2015

Jongeren en politiek

Zeven ‘fracties’ met zes leerlingen van het Sondervick College debatteerden 22 april 2015 in de raadzaal van Veldhoven. In deze vierde editie van ‘Jongeren en politiek’ begeleidde ons raadslid Marianne Klaassen de PvdA-groep. De bedoeling was een meerderheid te krijgen voor het – fictieve – voorstel Huisartsenpost De Kever. Dat lukte niet, want elke groep hield vast aan eigen standpunten. Gebeurd trouwens vaker in de raadzaal! Wel kreeg Mara Pijnenburg uit Marianne’s groep de prijs van beste debater.

De opdracht was een bestemming te bedenken voor het stuk grond tussen Sondervick en Coppelmans. Bij de uitwerking van hun voorstel moesten de leerlingen rekening houden met twee zienswijzen, ingediend door de – eveneens fictieve – mevrouw I.N. de Weg en prof. N.A. Tuur. Bovendien moest het voorstel alle elementen van een echt raadsvoorstel bevatten: financiën, bestemmingsplanwijziging, infrastructuur etc.. We citeren uit het voortel.

‘Een extra huisartsenpost tussen Sondervick en Coppelmans vinden wij zeer belangrijk, gelet op de vele sportgelegenheden in de buurt. Als daar iets gebeurt, kan dichtbij hulp worden geboden. Maar ook de ouderen uit bijvoorbeeld de nabijgelegen wijk Pegbroeken kunnen profiteren van makkelijk bereikbare zorg. Omdat in het MMC de enige huisartsenpost in de omgeving is, overlegden we met het ziekenhuis. Het MMC zou er blij mee zijn, want het is er altijd erg druk.’ ‘Omdat het verkeer niet samenvalt met schooltijden, zal dit soort overlast minimaal zijn. Dus  gaat de zienswijze van mevrouw I.N. de Weg niet op. Iets anders is dat dit project zorgt voor werkgelegenheid voor artsen en verpleegkundigen. Iedereen in Veldhoven en omgeving heeft er profijt van, omdat iedereen er gebruik van kan maken.’ ‘Er is sprake van zeldzame kevers ter plaatse. Ook met dit aspect van de zienswijze hebben we rekening gehouden: in overleg met professor Tuur zal voor de dieren een bestemming komen in de binnentuin van de huisartsenpost.’ ‘Het totale project zal ongeveer 870.000 euro kosten, met inbegrepen de kosten van de onderzoeken. Omdat de financiering bij de projectontwikkelaar ligt, wordt de begroting van de gemeente ontzien.’ ‘Het fietspad vanaf de kant van het Sondervick zal verbreed worden tot een ‘gastvrij’ fietspad.  Dit houdt in dat de fietser voorrang heeft op auto’s. Maar de auto’s kunnen zo wel de huisartsenpost bereiken. In overleg met het Sondervick college kunnen bezoekers de parkeerplaatsen bij de campus gebruiken. Hiervoor krijgt de school een kleine vergoeding. Verder komen er voor de post vier parkeerplaatsen voor spoedgevallen.’