12 juni 2012

Jaarrekening 2011: 'n rommeltje!

Uit de Commissievergadering 11 juni 2012

‘Met verbazing, maar vooral met grote zorg kijkt de PvdA naar de gemeentelijke jaarrekening 2011. Die ziet er niet bepaald rooskleurig uit en toont dat deze coalitie er steeds meer een rommeltje van begint te maken. Zowel in 2010 als in 2011 stemde de PvdA tegen de begroting. Deze jaarrekening  bevestigt alleen maar onze bedenkingen en de juistheid van onze kritiek.’

Commissielid Jeroen Rooijakkers uitte in de bijeenkomst van 11 juni forse kritiek op hoe de gemeente Veldhoven met  de centen omspringt. Hij was trouwens niet de enige. Ook de coalitie toonde zich ontevreden.

‘Was een overschot begroot van zo’n 1,4 miljoen euro… het ‘resultaat’ is een negatief saldo van 570.000 euro, een verschil van bijna 2 miljoen euro. Hoe kun je in hemelsnaam 2 miljoen euro meer uitgeven dan bedoeld was? Daar is een hele uitleg voor, maar de vraag blijft waarom we überhaupt nog een begroting maken als de afwijkingen zo groot zijn. We kunnen het college net zo goed een vrijbrief geven. Dat bespaart ook een hoop discussie in november.’

‘Een ander opmerkelijk punt vindt de PvdA de afwaardering van de reserve benoemde risico’s. In 2009 begonnen ruim 19 miljoen euro, wordt voor de 3e keer voorgesteld om een aanzienlijk bedrag af te romen naar de vrije reserve. Eind dit jaar zit er in die pot nog maar 4,5 miljoen euro, een afwaardering van ruim 15 miljoen in 3 jaar tijd. Onbegrijpelijk! ‘

Jeroen had ook kritiek op de formulering van de doelen en de zogenaamde effectindicatoren en de verhouding eigen vermogen / vreemd vermogen. ‘Het afgelopen jaar heeft onze fractie al meer keren vraagtekens gezet bij de diverse leningen die de gemeente afsloot. Zo hebben we in augustus nog geïnformeerd naar een lening van 15 miljoen euro. En nu zien we de consequenties. We hebben al meer geleend dan dat we aan eigen vermogen hebben. Kortom, de PvdA maakt zich grote zorgen over de financiële toekomst van Veldhoven.’