Jaaroverzicht 2017

23 december 2017

Januari/februari. De kankerverwekkende stoffen op kunstgrasvelden onder de aandacht van het college gebracht. Maar de koers is nog niet gelopen. Nieuw onderzoek is alweer gaande.

Maart/april. En ook dit jaar maakten wij ons hard voor het behoud van het zwembad. Dankzij de inspanningen van het zwembad en Njord werd een periode van onzekerheid afgesloten.

Mei/Juni. Dankzij de PvdA komt Smart Mobility als ‘n apart thema in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. Zo kunnen innovatieve middelen en instrumenten ons straks mensen sneller, efficiënter en duurzamer van A naar B brengen.

Mei/juni. Door een passage in de Nationale Actieagenda Brainport zou de groei van Eindhoven Airport geen strobreed meer in de weg worden gelegd. De hele Raad nam onze motie over om daar ‘n stokje voor te steken.

Juli/augustus. Hoe lang gaan kunstgrasvelden mee, vroegen we het college. Vooral het UNA-veld is dringend aan vervanging toe. Er is naar ons geluisterd: dat veld wordt twee jaar eerder vervangen.

Augustus/september. Eindelijk goed nieuws voor Art4You. De muziekschool blijft aan de Bossebaan. Verhuizen naar de bibliotheek is financieel niet haalbaar. Dat zeiden we twee jaar geleden al.

Augustus/september. Marianne Klaassen is verstandig en geeft de raadszetel terug aan de PvdA. Met Wim Meijberg komt sociale deskundigheid terug in de Raad. Zijn Facebook kennismakingsfilmpje wordt bijna 1.500x bekeken.

Oktober/november. Het begrotingsdebat maakt duidelijk dat er veel moet veranderen in Veldhoven. Na de voorzieningen is nu het onderhoud de klos. Onderhoud van groen, wegen, verlichting, maar ook milieu en veiligheid. Alles wordt uit de kast getrokken om de OZB laag te houden. Helaas treedt de coalitie, met de komst van de VVD, op als één blok en laat geen speelruimte toe.

Oktober/november. De tekorten op jeugdzorg zijn enorm. Niet eerder had de gemeente een dergelijk slecht financieel vooruitzicht van doen. De oppositie stemt tegen de begroting. Met een ingezonden brief in het ED leggen we de vinger nog eens op de zere plek.

December: De campagne gaat nu echt van start. Op naar een mooi resultaat in 2018!