19 november 2010

Huidige coalitie brengt schade toe aan ruggengraat van Veldhoven

Dinsdag 9 november 2010 was de eerste begrotingsbehandeling van de nieuwe coalitie. Die zorgde niet zonder reden voor veel ophef. Als deze begroting leidend is voor hoe Veldhoven de komende periode bestuurd gaat worden, biedt dat weinig hoop. De Veldhovense samenleving en de maatschappelijke participatie, een speerpunt toch van deze coalitie, staan juist nu buitengewoon onder druk.

Met verschillende zeer uitgesproken kreten kondigde de huidige coalitie in mei van dit jaar haar coalitieprogramma aan. Er werd meer verwacht van de zelfstandigheid van de Veldhovenaar. Geen hangmatten, maar vangnetten. De maatschappelijke participatie zou centraal staan. Kortom, uitgangspunten die de verantwoordelijkheid bij de Veldhovenaar zelf neerleggen. Niet de gemeente moet sturend zijn, maar de Veldhovenaar zelf.

Een dergelijke visie impliceert dat overheidsbetrokkenheid nauwelijks wenselijk is. De Veldhovenaren worden aan hun lot overgelaten. En dat was ook precies de strekking van de Begroting 2011. Niet eerder werden er in zulke bezuinigingen doorgevoerd. Bezuinigingen die heel Veldhoven raken. En het meest schrijnend is nog wel, dat juist de verenigingen en de professionele instellingen de klos waren: de ruggengraat van onze samenleving.

De vraag is daarom gerechtvaardigd of de huidige coalitie ambities heeft die volledig onuitvoerbaar zijn en haaks op elkaar staan. Hoe kun je nu verwachten dat de Veldhovenaar meer aan de samenleving deelneemt als je de mogelijkheid hiertoe volledig wegneemt door de verenigingen en professionele instellingen de afgrond in te werken?

En dan hebben we het nog niet gehad over de noodzaak. Waarom wordt de ruggengraat van onze samenleving in deze mate geweld aan gedaan? Is daar enige reden toe? Nee! Zelfs als we de meerjarenbegroting via het donkerste scenario bekijken, dan nog is er totaal geen reden om een bezuiniging van deze omvang (6.000.000 euro) door te voeren. Heel Veldhoven wordt dus volkomen onnodig benadeeld door de bezuinigingsdrift van deze coalitie.

En dan afvragen waarom zoveel jongeren op straat hangen. Of waarom ouderen niet de straat op durven. En toch durven verwachten dat deze groepen deelnemen aan de maatschappij. Nee, het is duidelijk. Deze coalitie heeft een groot bord voor haar kop en gaat zonder enige discussie of oog voor de consequenties volkomen haar eigen weg.

Ik vrees daarom voor het Veldhoven, zoals we dat altijd hebben gekend. Ik ben blij dat ik tegen deze begroting heb gestemd.

Jeroen Rooijakkers, raadslid