8 januari 2016

Hoe staat Nederland ervoor?

De PvdA-afdeling Eindhoven bespreekt donderdag 28 januari de uitkomsten van de jongste ‘sociale staat van Nederland’. Dit op verzoek van de Tweede Kamer uitgegeven rapport beschrijft en analyseert de leefsituatie van de Nederlandse bevolking en van verschillende bevolkingsgroepen. Ook belangstellende leden uit Veldhoven zijn deze avond van harte uitgenodigd.

Paul Boelhouwer van het Sociaal Cultureel Planbureau, auteur van deze tweejaarlijkse rapportage, komt hiervoor naar Eindhoven. Paul presenteert de belangrijkste bevindingen en besteedt daarbij onder meer aandacht aan vragen als:1. Hoe groot zijn de verschillen in inkomen/vermogen? In hoeverre kunnen mensen rondkomen?

2. In hoeverre is sociale stijging/emancipatie mogelijk?

3. Hoe staat de verbondenheid/sociale samenhang ervoor?

De bijeenkomst is in het Stadhuis van Eindhoven; inloop vanaf 19.30 uur, start om 20.00 uur. Het rapport is te vinden op http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2015/De_sociale_staat_van_Nederland_2015