6 september 2015

Het is tijd om een financiële buffer te maken

De gemeenteraad behandelde 1 september de financiële rapportage over het tweede kwartaal 2015. PvdA-raadslid Jeroen Rooijakkers begon met een compliment. Het is goed om te zien dat u de financiële zorgen proactief te lijf gaat. Met nu eindelijk concrete maatregelen om vooral de algemene vrije reserve te verbeteren. Veel van de door u voorgestelde maatregelen passen prima in de visie van de PvdA. Het is goed om te lezen dat u bijvoorbeeld gemeentelijke panden gaat verkopen. Daar hebben wij al verschillende keren voor gepleit. Volgens mij zelfs nog in de tijd van Peter van Grunsven. Voor de degenen die hem niet kennen, dat was een zeer gewaardeerde collega van alweer enige tijd terug. Ik denk zelfs dat ook Ger van Dam daar ooit aandacht voor heeft gevraagd. Kun je nagaan hoe lang dat al geleden is. In de vorige eeuw!

Maar goed, ook het stoppen met de ontwikkeling van de Run 2000 is een goed voorstel.

Jammer overigens dat dit de twee ‘echte’ keuzes zijn die u heeft gemaakt. De andere maatregelen c.q. aanpassingen zijn bijstellingen die al in het verschiet lagen. Zoals bijvoorbeeld de vrijval van de budgetten die geraamd waren voor de verblijfsgebieden Zeelst en Oerle. Maar ook de budgetten voor de MFA-midden die nu vrijvallen. Of het goedkoper uitvallen van de Kempenbaan. Dat zijn dus geen keuzes, maar toevallige voordelen.

Volgens de PvdA was er meer mogelijk geweest. Wat ons ook enigszins verbaast, is dat de keuzes c.q. maatregelen vrijwel enkel binnen de programma’s 1, 5 en 10 plaatsvinden. We hebben daarom ook de volgende vraag: heeft u ook kritisch gekeken naar de andere programma’s? Waarom heeft u dat wel of juist niet gedaan?
Verder vernemen we graag of u van plan bent om het hierbij te laten. Wat gaat u doen, als er toch weer nieuwe tegenslagen zijn? Gaan we pas weer reageren als het bijna te laat is? Of gaan we nu eindelijk eens een echte buffer bouwen. Want het is nu echt vijf voor twaalf.

Tot slot. We begrijpen niet waarom de genoemde maatregelen pas bij de Kwarap aan de orde komen. Dit punt heeft Samenwerkend Veldhoven al eerder ingebracht. Daarmee verandert de status van de Kwarap tot die van Voorjaarsnota. Dat is wat ons betreft geen wenselijke ontwikkeling. Zo is de begroting straks een verkapte jaarrekening. Dat kan toch niet de bedoeling zijn….