Door op 13 juli 2016

Het harde oordeel van CDA/VVD en VSA: geen woord en geen cent meer voor d’n Ekkerman. In het zwemwater vallen tranen van gebruikers, personeel & vrijwilligers… en de PvdA-lifeguard.

‘Ik kan wel janken’, vertrouwt Jeroen Rooijakkers, PvdA-fractievoorzitter dinsdagavond 12 juli het Eindhovens Dagblad toe. Een meerderheid van CDA, VVD en VSA smeet zojuist de deur van het zwembad d’n Ekkerman dicht. Echte tranen zijn er op de tribune, van medewerkers en vrijwilligers, mannen en vrouwen. Direct na het besluit gaan zij uit de raadszaal van Veldhoven om elders in het gebouw troost bij elkaar te zoeken. Tien jaar vooruitschuiven van een lastig dossier heeft alleen maar ellende opgeleverd.

Nog geen maand geleden lieten alle fracties weten: het zwemwater voor Veldhoven moet blijven. Op deze avond waren de uitspraken niet anders. Maar als een verhoging van de Onroerend Zaak Belasting volgens de wethouder de enige oplossing is om geld bij elkaar te scharen, grijpen de drie fracties naar hun verkiezingsprogramma die verhoging van de OZB verbiedt. Ook als die neerkomt op gemiddeld 15 euro per gezin per jaar en pas in 2018 voor de helft zou worden geïnd.

Met maar twee mogelijkheden stak het collegevoorstel dan ook niet handig in elkaar. De keuze was: 1) sluiten van het zwembad of 2) het zwembad behouden maar dan wel de OZB opnieuw verhogen. Zo’n ‘keuze’ laat weinig ruimte voor wie strikt vasthoudt aan het eigen programma en niet kijkt naar veranderende omstandigheden en naar hoogte van bedragen.

Ook de PvdA is bepaald niet happig op lastenverhoging, maar zegt de fractievoorzitter in het debat: ‘Het zwembad is een heel belangrijke maatschappelijke voorziening. Niet alleen vanwege het schoolzwemmen, maar ook als ontmoetingsplek en als ontspanningsruimte. Het zwembad kan en mag daarom niet verdwijnen uit Veldhoven. We beseffen dat dan de OZB zal moeten worden verhoogd, al vragen we ons wel af of er echt geen alternatieven zijn. We doen daarom toch nog een dringend verzoek om bij de begroting ook naar andere oplossingen te zoeken.’

Rooijakkers over collegevoorstel

‘De PvdA is niet te spreken over het proces hiernaartoe. De Raad wordt de laatste tijd te vaak voor lastige en moeilijke keuzes gesteld. Keuzes die voorkomen hadden kunnen worden. Daarmee is het een zeer lastig dossier zo vlak voor het zomerreces, waarbij wij moeten kiezen uit twee vervelende opties.’

‘Dit had om drie redenen niet gehoeven. We kunnen namelijk voldoende dekking vinden in de meerjarenbegroting. Maar omdat de kerntakendiscussie nog iet is afgerond, durft het college het niet aan om het overschot te benutten voor het zwembad. Het is vervelend om te moeten constateren, maar dat is gebrek aan daadkracht.’

‘We hadden bijvoorbeeld op andere manieren aan geld kunnenkomen. Misschien wil de gebruiker van het zwembad zelf wel iets meer betalen. Dat lijkt echter niet of nauwelijks te zijn onderzocht. Maar ook oplossingen om juist de kosten van de exploitatie te drukken, zijn niet terug te vinden. Het college lijkt toch wel heel gemakkelijk de gesprekken met Eindhoven te hebben beëindigd. En met zwembad in Eersel is helemaal niet gesproken. Dat is gebrek aan creativiteit.

Waar nu helaas ook in tekort wordt geschoten is een lange termijn visie. We hadden al bij de kerntakendiscussie deze afweging moeten maken. Nota bene een discussie die we nog geen vier maanden geleden voerden. We hebben daarmee de kans gemist om het zwembad af te wegen tegen bijvoorbeeld het groenonderhoud. Jammer.