30 maart 2010

Het gemeentehuis inlopen, kan geld opleveren…

Voor sommigen is het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Om die zorgen een beetje te verlichten, biedt de overheid allerlei regelingen aan. Jammer genoeg maken nogal wat mensen die het nodig hebben, daar geen of te weinig gebruik van. En dan heb ik het niet over studenten die kennelijk te lui zijn om een eenvoudige belastingaangifte te doen en zo een paar honderd euro mislopen.

‘Er is meer geregeld dan u denkt’ is ’n handig boekjes van de gemeente Veldhoven, bedoeld voor wie moeite heeft om van hun inkomen rond te komen. Kort en bondig vind je hierin uitleg over hoe het zit met bijstandsuitkering, bijzondere bijstand en schuldhulpverlening. Om maar een paar regelingen rond werk en inkomen te noemen. Maar dat niet alleen. Ook allerlei andere voorzieningen komen aan bod, voor jong en oud, voor (arbeidsongeschikte) zelfstandigen en gehandicapten.

Wist u bijvoorbeeld dat u zich via de gemeente kunt verzekeren voor ziektekosten? Met deze zogenaamde collectieve verzekering krijg je een korting op het basis- en het aanvullende contract. Daarbovenop komt een extra aanvulling die sommige kosten voor 100% vergoedt.

Verder lees je bijzonderheden over onder meer de bijdrageregeling voor welzijnsactiviteiten (voor sport, cursus of theater) en het jeugdsportfonds. Ook het goede werk van de Stichting Leergeld komt aan bod. Die helpt kinderen uit het basisonderwijs en de middelbare school om, ondanks de smalle beurs van de ouders, mee te doen aan sport en spel. Tot besluit geeft het boekje alle adressen voor wie meer wil weten over één of meer van de onderwerpen.

In de enorme folderbank naast de balie zijn nog veel meer uitgaven op allerlei terreinen waar je wat aan hebt en die je gratis kunt meenemen. ’n Bezoekje aan het gemeentehuis kan inderdaad geld opleveren!

Frans Hofmeester

PS: Ook de PvdA-Veldhoven kan u op weg helpen. Klik op ombudsteam en u vindt meer informatie.