10 mei 2016

Het belang van ’n activiteit die niet zou moeten bestaan

Jan Schuur, al 13 jaar de stuwende kracht achter de Veldhovense Voedselbank, sprak maandagavond 2 mei ‘16 op de algemene ledenvergadering van de PvdA, afdeling Veldhoven. Onze gast, tot vorig jaar voorzitter van de Voedselbank, vertelde over ontstaan, doelgroep, zorgen en problemen van de stichting. De talrijke vragen van de vele leden die naar het restaurant van de gastvrije Severinusstichting waren gekomen, maakten duidelijk hoe belangrijk zij zijn praatje vinden.

janschuurIn de Handwijzer kunnen cliënten elke donderdag een voedselpakket, goed voor drie tot vier dagen eten, afhalen. “Het is een steuntje in de rug. Het is de bedoeling dat zij zo snel mogelijk weer op eigen benen kunnen staan. Want dit is eigenlijk een activiteit die niet zou moeten bestaan”, aldus Jan Schuur.

Cliënten kunnen vaak vertrekken dat aan het einde van de schuldsanering, een periode van 3 jaar. Ook gesprekken kunnen helpen op weg naar meer zelfraadzaamheid. Voor begeleiding kan de Voedselbank, actief sinds 2003, een beroep doen op de medewerkers van bureau Sociaal Raadslieden. Deze doen dit gedurende één jaar en eventueel, maar minder intensief, nog een tweede jaar.
Pakketten worden pas verstrekt na verwijzing door de gemeente of een hulpverlenende instantie en na een financiële screening bij de intake. (In schrijnende en acute gevallen ziet men hiervan eenmalig af.) De screening wordt twee keer per jaar herhaald. In aanmerking voor hulp komen zij die 180 euro of minder per maand overhouden voor de dagelijkse kost. Voor een partner en voor elk kind tot en met 17 jaar komt daar 70 euro bij.

Het aantal gezinnen dat een beroep moet doen op de voedselbank nam het laatste jaar sterk af, van 101 naar 55. De oorzaak daarvan is niet helder, al droeg het luwen van de crisis daar zeker toe bij. Evenzogoed kan het aantal gezinnen (van gemiddeld drie tot vier ‘monden’), aangewezen op de inspanningen van 40 (!) vrijwilligers, snel weer stijgen.

Voor de pakketinhoud is de Voedselbank goeddeels afhankelijk van regionale en lokale bedrijven. Maar er zijn ook andere, stevige uitgaven zoals voor vervoer, koeling en dergelijke. Eind 2016 wordt de Handwijzer gesloopt en staat een verhuizing voor de deur. Jan Schuur doet de ‘trieste constatering’ dat de gemeente het houdt bij een mededeling daarover en geen helpende hand biedt om het huisvestingsprobleem op te lossen. Dezelfde kwalificatie heeft hij voor het ontbreken van elke vorm van gemeentelijke subsidie voor dit belangrijke werk. Fractievoorzitter Jeroen zegt toe deze problemen samen met het bestuur van de Voedselbank te tackelen. Tot slot: de stichting is naarstig op zoek naar (jonge) bestuursleden…