Herinnering: Algemene Ledenvergadering/Politiek Café

28 november 2016

Beste leden,

Het is weer zo woensdag. Op de laatste dag van november zijn de Algemene Ledenvergadering en een Politiek Café gepland. Ik ben zo vrij jullie daar nog even aan te herinneren, want de aanmeldingen stromen nou niet met vele binnen

Op de agenda van de ALV staat onder meer een belangrijk punt als de regionale samenwerking PvdA-afdelingen. Het bestuur vraagt instemming van de leden met het voornemen van de besturen van de afdelingen Aalst-Waalre, Best, Eindhoven, Nuenen, Veldhoven om de bestuurlijke inspanningen te bundelen. Zo willen we meer tijd en ruimte vrijmaken voor de politieke inspanningen en ambities op lokaal niveau. Je bent welkom vanaf 19.00 uur. Om 19.15 begint de vergadering.

Na een korte onderbreking start om 20.30 uur een Politiek Café. Daarin praten we over en ook met statushouders in Veldhoven. Hoe voelen zij zich? Waar hebben ze behoefte aan? Onder anderen Jet van Moorsel van het Vluchtelingenwerk Veldhoven licht toe wat het Vluchtelingenwerk doet. Wat het is om mensen die mogen blijven wonen in Veldhoven met een vluchtverhaal, te begeleiden etc.. Jet begeleidt al veel jaren statushouders.

Voor beide bijeenkomsten zijn we te gast bij de Severinusstichting, Wilgeman 1 in Veldhoven. Dit Politiek Café is ook voor niet-leden toegankelijk. Dus neem gerust een belangstellende mee.

Tot ziens op woensdag 30 november.
Frans Hofmeester, secretaris PvdA, afdeling Veldhoven