Door Wim Meijberg op 2 juli 2015

HELP het zwembad verzuipt

Zwembadcomplex Den Ekkerman en zijn installaties zijn verouderd. Dit aanpakken, kost een hoop geld. En dan moet het zwembad ook nog behoorlijk bezuinigen op de uitgaven. De gemeente Veldhoven heeft te weinig geld om een nieuw zwembad te exploiteren én zo een plek te geven aan zwemvereniging Njord, aan zwemlessen en aan baantjes trekken voor senioren. Een zwembad ‘pur sang’ kan anno 2015 niet overleven, als je daarbij bedenkt dat het recreatief zwemmen minder wordt en de inkomsten voor het zwembad ook daardoor dalen dalen.In de onlangs gehouden oordeelsvormende raadsvergadering over Den Ekkerman leek de raad van Veldhoven wel te voelen voor het voorstel van de wethouder: ga op zoek naar een commerciële partij die een zwembad op poten zet. Maar de commercie wil natuurlijk wel de volledige zeggenschap hebben over de exploitatie. En wat gebeurt er dan met onze succesvolle zwemvereniging Njord, zwemlessen, baantjestrekkers en de medewerkers? Het zal knokken worden om het beste voor hen uit de kast te halen. Een commerciële partij zal vooral letten op rendement… waar zitten waar de meeste verdiensten en dat zijn niet in eerste instantie de voor Veldhovense gemeenschap belangrijke partijen.

Kiezen voor maatschappelijk ondernemen

Christina Ruhr, commissielid van de PvdA-Veldhoven, gooide het al op tafel tijdens de oordeelsvormende vergadering: is maatschappelijk ondernemen niet het antwoord op de zwemproblematiek. Waar het om gaat, is dat Veldhoven zwemwater heeft en partners zoekt die hier belang bij hebben. Ik denk aan het verenigingsleven, arbeidsparticipatie, het inzetten van  

mensen met een afstand tot werken en onderwijs voor bewegingslessen. Maar ook aan zorgverzekeraars die hier therapieën kunnen inzetten, aan warm water voor de bewoners van verpleeghuizen, ouderenorganisaties om hun leden gezonder te laten leven door zwemmen. En tenslotte aan het aanbieden van zwemmen voor vrijwilligers/mantelzorgers voor hun inzet in de maatschappelijke participatie. Als dit gemeenschapsgeld nu eens rondgepompt kan worden richting zwembad? Is maatschappelijk ondernemen dan niet een geweldige oplossing voor de bewoners van Veldhoven? Zal dit het nieuwe gezicht zijn voor onze stad?Partij van de Arbeid zal tijdens de raadsvergaderingen het thema inbrengen en in het trappenhuis lobbyen om dit denkraam nog meer onder de aandacht te brengen van de wethouder en raadsleden, het bestuur van Den Ekkerman en Njord en al die anderen die de schouders willen zetten om te “omdenken” als het gaat om Veldhovens zwemwater. Een goed resultaat zal zijn dat het gedachtegoed onderdeel wordt van de marktconsultatie over het zwembad.

Wim Meijberg, commissielid samenlevingsvraagstukken PvdA-Veldhoven

 

Wim Meijberg

Wim Meijberg

Wim (Jan Willem) Meijberg… ….. in 1959 geboren in Schoonhoven, de zilverstad. De uit Kampen stammende Meijberg’en’ waren visserlui op de Zuiderzee. Aan mijn moederskant vind je ondernemende Schoonhovenaren met schoenenzaken, drogisterij en kapsalons. Dat zijn dus twee werelden verbonden in mijn denken. Ik ben weduwnaar van  Corry (munne Ducktie) Duquesnoy, 20 jaar mijn liefdevolle

Meer over Wim Meijberg