3 juli 2016

Hangjongeren bezorgen Zonderwijk hoop overlast (2)

Zoals 13 juni bericht, vroeg PvdA-fractievoorzitter Jeroen Rooijakkers de aandacht van B en W voor de overlast van hangjongeren in Zonderwijk. Het college herkent dat die hinder recent is toegenomen en geeft aan welke maatregelen zijn genomen om die terug te dringen.

In 2014 zijn voor het eerst meer meldingen van overlast geconstateerd, vooral bij het breedtesportterrein in het Vogelzangpark. Toen is begonnen met de groepen in beeld te brengen die zich in het park en elders in Veldhoven ophielden. Het breedtesportterrein werd anders ingericht om het minder aantrekkelijk te maken voor oudere jeugd. Maar de jeugd verspreidde zich en de overlast nam toe. Er kwam extra toezicht en handhaving vanuit de gemeente en ook de politie greep vaker in. Tegelijkertijd haalde jongerenwerk de contacten met de jongeren aan.

‘De door u genoemde actie in de zomer van 2015 gaf ons’, aldus het college,’ de mogelijkheid om contact te leggen met de ouders van betrokken jongeren. Daaruit is een positieve samenwerking ontstaan. Helaas waren de gebeurtenissen in de dagen rondom 10 juni een negatieve uitschieter, hoewel hier zowel door jongerenwerk, politie, gemeente als ook door een aantal van de betrokken ouders direct op gereageerd is.’

‘We maken kleine stapjes in de goede richting. Het is echter een kwetsbaar proces dat tijd nodig heeft. Wij verwachten hier deze zomer resultaat mee te boeken. Natuurlijk begrijpen wij dat buurtbewoners al vaak geprobeerd hebben de jongeren aan te spreken, zonder een positief resultaat. Maar we hopen dat ook zij niet de escalatie zullen opzoeken, want elke escalatie brengt zowel de jongeren als de overige buurtbewoners verder van hun gezamenlijke doel af, namelijk dat Zonderwijk voor allen weer een fijne wijk blijft om in te wonen.’ Aldus burgemeester en wethouders.