16 april 2012

Groenbeleid moet socialer

COMMISSIEVERGADERING 16 APRIL 2012

Meer aandacht voor werknemers sociale werkvoorziening en voor wie afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Daar vroeg de PvdA in de raadscommissie van maandag 16 april aandacht voor. “Het is in onze visie hartstikke belangrijk om niet alleen naar de financiële of ruimtelijke aspecten te kijken, maar ook oog te hebben voor een andere doelgroep”, aldus Robert Tops.

Hij kaartte in de commissievergadering drie zaken aan. Ten eerste het feit dat het centrumgebied er ten opzichte van andere gebieden in Veldhoven redelijk tot goed uitziet. Dit deel van Veldhoven wordt bijgehouden door Ergon, onze sociale werkvooriening. Verder constateerde hij dat de wachtlijst voor de sociale werkvoorziening in 2011 met 20% steeg. En als derde punt: de accountant concludeert in de tussentijdse bevindingen dat het contractbeheer bij aanbesteding niet op orde is.

Onze woordvoerder hield daarom een sterk pleidooi om al het mogelijke – ook de meest creatieve aanpak – in te zetten om die mensen die nu op de wachtlijst voor de SW staan of die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt, te betrekken bij het beheer en onderhoud van het groen. ‘Wij blijven op dit punt hameren en zullen de opgestelde plannen zeer nauwlettend toetsen op deze punten’, aldus Robert.