18 april 2012

Groenbeheer

De PvdA-bijdrage aan de discussie in de commissievergadering van 16 april 2012

‘Mét de burgers vindt ook de PvdA groenonderhoud heel belangrijk. Het is dus goed om daarover af en toe met elkaar te bespreken of het daar goed mee gaat. Om te beginnen vinden we dat het groenbeheer soms wat mager is. Op sommige plaatsen ligt veel troep. Natuurlijk is het niet mogelijk dagelijks heel Veldhoven te controleren op rommel. Het groen van de gemeente is niet hetzelfde als onze eigen voortuin. Toch vragen we het college het groenonderhoud naar een hoger plan te tillen. En wat daarvan de financiële consequenties zijn.’ Aldus Jeroen Rooijakkers in zijn bijdrage aan dit onderwerp.

Hij vroeg verder aandacht voor een initiatief dat de PvdA al diverse keren heeft ingebracht: het bomenadoptieplan. De eerste keer was dit in 2003 onder de naam “Forest-Parents Plan”.

‘Het principe is eenvoudig: iedereen kan een boom (openbaar groen) adopteren voor een periode van 4 jaar, ook bedrijven en instanties. Kleine bomen bijvoorbeeld voor 40 euro en grote bomen tot maximaal 160 euro, vooraf te voldoen. Als er t een adoptieboom moet worden gekapt, dient de gemeente de Forest Parent schadeloos te stellen met een bedrag, dat overeenkomt met 150% van de inleg. Op deze manier worden bomen behoed voor kap. Iedere boom, die geadopteerd is, wordt voorzien van een naambordje van de Forest Parent. Zo kan bijvoorbeeld een bedrijf haar maatschappelijke betrokkenheid tonen.’

‘Als u nou eens serieus naar dit idee wilt kijken, dan willen wij nog eens kijken naar de mogelijkheden voor het sponsoren van rotondes.’

De inbreng van de PvdA en de andere fracties zal worden afgewogen in het nieuw op te stellen beleid.

Jeroen Rooijakkers, raadslid PvdA-Veldhoven