6 februari 2017

Gesol met de Muziekschool

Een gebed zonder end. Dat lijkt de hele verhuizing van de muziekschool naar de eerste etage van de bibliotheek zo langzamerhand te worden. Want wat is er gerealiseerd van de beloftes en het besluit dat in december 2015 is genomen? Juist, nog vrijwel niets.

In december 2015 besloot de Raad dat de muziekschool medio september 2016 moest verhuizen naar de eerste etage van de bibliotheek. Zo waren al in 2016 de eerste effecten merkbaar van noodzakelijk geachte bezuinigingen op de culturele instellingen.

PvdA, VVD en een verdeeld CDA waren tegen dit besluit. Maar omdat een meerderheid er wél brood in zag, was de verhuizing een feit. En die verhuizing had nog haast ook. Want er stond een projectontwikkelaar te springen om het gebied van voormalig Rabobankgebouw, oude Postkantoorgebouw en de muziekschool te herontwikkelen. En daar had de Raad wel oren naar.

De verhuiskosten van de zo ongeveer de meeste decibels producerende Veldhovense instelling naar de stilste plek van Veldhoven werden voor lief genomen. Maar liefst € 1,5 miljoen waren college en Raad bereid vrij te maken voor het aanpassen van de bieb aan het muziekonderwijs. En dat terwijl er al een prachtig gebouw beschikbaar is, compleet ingericht voor dit soort onderwijs. Want muziekonderwijs kun je niet in een willekeurig gebouw onderbrengen. Niet voor niks bestaan speciale muziek- en concertgebouwen. Muziek en muziekonderwijs vragen nu eenmaal om een bepaalde akoestiek, afgestemde ruimtes en voorzieningen die voorkomen dat omwonenden er geen last van hebben.

Inmiddels is het februari 2017. Een verhuizing lijkt volledig buiten beeld. Integendeel. De projectontwikkelaar van december 2015 vertrok met de noorderzon. Maar er zou zich gelukkig een nieuwe hebben gemeld. Die lijkt de locatie van de muziekschool misschien helemaal niet nodig te hebben voor zijn plannen.

Van de noodzakelijk geachte bezuiniging is uiteraard nog niets gerealiseerd. Zo lang de muziekschool op de huidige locatie blijft, geen nieuwe huurder voor haar gebouw is gevonden of een projectontwikkelaar in dat gebied aan de slag wil, is van bezuinigen geen sprake. En…als klap op de vuurpijl… het is zeer de vraag of de noodzakelijke ingrepen in de bibliotheek binnen het budget van € 1,5 miljoen blijven.

Kortom, de hele verhuizing staat steeds meer op losse schroeven. Er is veel te optimistisch een traject in gang gezet, waar de VVD en PvdA al vanaf het begin twijfels over hadden. Het is niet duidelijk waarom er met deze enorme onzekerheden een dergelijk traject is gestart, met veel te hoog gegrepen verwachtingen en toezeggingen. Wat ons betreft blijft de muziekschool sowieso gewoon zitten waar ze zit.

Laten we hopen dat zich op korte termijn alsnog een projectontwikkelaar meldt die het gehele gebied wil ontwikkelen. Laten we hopen dat de verhuizing echt op korte termijn gaat plaatsvinden binnen de daarvoor vrijgemaakte budgetten. Want alleen dan kan dit traject nog enigszins positief worden afgesloten. Maar vooralsnog lijkt dit één van de grootste fiasco’s te worden van deze raadsperiode. 

 

Jeroen Rooijakkers,
Fractievoorzitter PvdA-Veldhoven