19 november 2012

Geslaagde begrotingbehandeling 2013

De jaarlijkse begrotingsbehandeling begin november is elk jaar een belangrijk politiek moment. De gemeenteraad bepaalt dan hoe het geld dat de gemeente via allerlei kanalen ontvangt, ten gunste van de gemeenschap komt. Dit is een cruciaal besluit dat jaarlijks voor veel discussie en spanning zorgt. Maar de dit keer  vertoonde spanning was uniek. Er moest zelfs ‘machtspolitiek’ aan te pas komen om de begrotingsbehandeling tot een goed eind te brengen.

Die climax had niemand verwacht. Althans, niet de PvdA. Want voor het eerst sinds het aantreden van deze coalitie, hadden wij vertrouwen in de begroting die voorlag. Natuurlijk, elke partij wil op details bijschaven en bijsturen. Dit gold ook voor ons. Maar dat deze begroting bijna tot de val van de coalitie zou leiden, had niemand voorzien.

De raadsvergadering was nog maar koud begonnen of het dreigde al volledig mis te gaan. ’t Look moet gerenoveerd worden. Daar is iedereen het over eens. Maar voor welk bedrag? De oppositie wilde niet het voorgestelde bedrag van 12,5 miljoen investeren, maar 11,5 miljoen. De VVD vond dat nog teveel. Gezien de financiële positie waarin Veldhoven momenteel verkeert, was voor die fractie 10 miljoen voldoende. Dit was tegen het zere been van VSA en CDA, die 12,5 miljoen absoluut  noodzakelijk vonden om ’t Look weer uit ’t slop te halen.

Maar de VVD bleek standvastig wat tot de nodige frustratie leidde binnen de coalitie. Er werd zelfs met het laten vallen van de coalitie gedreigd, wanneer niet werd besloten tot het beschikbaar stellen van het volledige bedrag. Een vorm van machtspolitiek die ik nog niet eerder heb meegemaakt in de afgelopen 7 edities van de begrotingsbehandeling.

Het is jammer dat men zo met elkaar omgaat. Wie is hier nu bij gebaat? Dit heeft niets te  maken met democratie. Want het is een minderheid die hier aan het roer staat. Het is een minderheid die op een tamelijk discutabele wijze de meerderheid over de knie legt. Het is jammer dat we daar in Veldhoven aan moeten geloven.

Toch bereikte de meerderheid wel iets. Zij gaf het college de opdracht om te proberen zoveel mogelijk onder het bedrag van 12,5 miljoen te blijven. Hoewel dit geen garantie is dat het nu ook een onsje minder zal zijn, kan de Raad het college daar wel op aanspreken.

Maar de PvdA heeft meer bereikt. Zo zijn voorlopig van tafel de vele bezuinigingen op de minima, die het kind van de rekening leken te worden in deze begrotingsbehandeling. Gelukkig zagen ook andere partijen dat in, waardoor het geld ook daadwerkelijk beschikbaar blijft voor deze Veldhovenaren, die het in deze tijd al moeilijk genoeg hebben.

Ook wordt onderzocht of de lokale lasten de komende jaren een meer stabiel karakter kunnen krijgen. Wat de PvdA al jaren stoorde. was de grote schommeling in het bedrag dat u en ik jaarlijks moeten afdragen aan de gemeente. Waarom het ene jaar 30 euro meer en het andere jaar 30 euro minder? De PvdA vindt dat u daar duidelijkheid in moet hebben en niet elk jaar voor verrassingen moet c.q. mag komen te staan.

Kortom, de PvdA is tevreden met de resultaten die wij als oppositiepartij hebben behaald. En gelukkig is de begroting toch unaniem aangenomen. Nu maar hopen dat deze editie geen blijvende schade heeft aangericht. Want niemand is gebaat bij een lokale politiek die het spoor bijster is.

Jeroen  Rooijakkers