14 juli 2012

Gemeente voorbarig met presentatie Centrumplan

Centrumplan nog geen uitgemaakte zaak voor de PvdA-Veldhoven
Gemeente voorbarig met presentatie Centrumplan

De laatste weken zijn er veel berichten verschenen over het nieuwe Centrumplan dat door de gemeente Veldhoven, in samenwerking met Corio, werd gepresenteerd op maandag 25 juni. De indruk wordt gewekt dat het al een gelopen race is. De PvdA-Veldhoven is echter nog lang niet overtuigd en is van mening dat de gemeente Veldhoven veel te voorbarig is geweest met de presentatie. Het laatste woord is hier nog niet over gezegd.

Er was veel belangstelling voor het nieuwe Centrumplan. Dat is ook begrijpelijk. Het Centrum is het hart van Veldhoven, waar mensen kunnen winkelen maar ook kunnen ontmoeten en zich kunnen vermaken. Het belang van een goed centrum is daarom groot. Inhoudelijk schort er echter nog het nodige aan het plan.

Het is allereerst totaal niet bekend of er wel behoefte is bij winkeliers en ondernemers aan een dergelijke hoeveelheid extra winkelvloeroppervlak in het centrum van Veldhoven. Webwinkels komen als paddenstoelen uit de grond waardoor de verkoop via internet met de dag toeneemt. Winkelcentrum Meerhoven zal de komende jaren nog meer bezoekers weghouden uit Veldhoven. En de huidige leegstand in het Citycentrum geeft niet de indruk dat er commerciële partijen zijn die op een verdubbeling van de winkelruimtes wachten. Het lijkt erop dat er nog meer gebouwd zal worden leegstand.

Ook is niet duidelijk wat de gevolgen zullen zijn voor het park en op welke wijze dit gecompenseerd wordt. Er zal een aanzienlijk deel van het park moeten worden afgestaan voor de bouw van de uitbreiding. Maar dat betekent ook dat er opnieuw een stukje groen uit het hart van Veldhoven verdwijnt. Een stukje groen dat erg gewaardeerd wordt door veel Veldhovenaren. En hoe wordt dat gecompenseerd? Eenmaal verloren ‘groen’ wordt zelden ingeruild. De PvdA-Veldhoven denkt de afloop al te weten.

Dan het aantal woningen! Is daar vraag naar? Hebben we behoefte aan dergelijke woontorens? De Abdijtuinen zijn al enkele jaren geleden opgeleverd en nog steeds staan er vele woningen leeg. En natuurlijk beseft ook de PvdA-Veldhoven dat de woningmarkt over enkele jaren mogelijk weer zal aantrekken. Maar wij willen wel de garantie dat de woningen dan ook daadwerkelijk verkocht worden met voldoende aandacht voor sociale woningbouw (minimaal 30%) en woontorens die niet hoger reiken dan 11 a 12 verdiepingen. Zonder deze garanties ziet de PvdA-Veldhoven de bui al hangen. Nog meer bouwen voor leegstand.

Aan het Meiveld wordt al helemaal geen aandacht besteed. Dat is natuurlijk ook niet in het belang van Corio. Nee, Corio denkt alleen aan de eigen portemonnee. Corio heeft er enkel baat bij dat het Citycentrum wordt doorontwikkeld en er torenhoge huurtarieven kunnen worden gevraagd. Enige binding met Veldhoven heeft Corio niet. Op enige inspanning om het Meiveld aantrekkelijker te maken, bijvoorbeeld via de Strip der Muzen, hoeven we daarom waarschijnlijk niet te rekenen.

En dan hebben we nog niet gesproken over de financiële consequenties. Niemand heeft enig beeld van de financiële gevolgen en wie daarvoor verantwoordelijk gaat worden. Via de krant hebben we moeten vernemen dat het om enkele tientallen miljoenen Euro’s zou gaan. De gemeente Veldhoven verkeert nu al in een financieel zeer penibele situatie, met een oplopend tekort in de reserves tot 15 miljoen euro, en is al helemaal niet in de positie om vele miljoenen te investeren. De PvdA-Veldhoven is daarom niet van plan om geld vrij te maken dat er niet is.

Maar niet alleen inhoudelijk is er nog veel onduidelijk en zijn er vele vraagtekens. Ook het gevolgde proces verdient niet de schoonheidsprijs. Waarom zo rigoureus? Waarom niet in fases bouwen? Dan kun je tenminste nog tussentijds anticiperen. De PvdA-Veldhoven hoopt oprecht dat hier alsnog rekening mee wordt gehouden. Want van een stukje voortschrijdend inzicht is niemand slechter geworden.

Wat procesmatig mogelijk nog de meeste irritatie oproept is de wijze waarop de ontwikkeling van het Centrumplan is gecommuniceerd. Natuurlijk was de Gemeenteraad al geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen. Maar een discussie is er nooit gevoerd. Er is nooit gedetailleerde informatie gegeven en er is nimmer een besluit genomen door de Gemeenteraad.

Daarentegen wordt het Centrumplan gepresenteerd alsof het al besloten en geaccordeerd is. Het wordt gecommuniceerd alsof het al definitief is. En dat stoort de PvdA-Veldhoven. De gemeente loopt veel te hard van stapel en de politiek wordt niet de kans gegeven zich te kunnen uitspreken. Uiteraard zal het later dit jaar nog via het bestemmingsplan worden voorgelegd. Maar het beeld is al geschapen en de politiek staat voor het blok. Een blok met drie woontorens, zonder sfeer en beleving.

Robert Tops