3 mei 2010

Geen coalitie voor PvdA

Linkse thuisblijvers bezorgen Veldhoven rechts college.
U heeft het inmiddels uit de media al begrepen: VSA, VVD en CDA gaan samenwerken in een nieuwe coalitie. Het programma is geschreven, maar wordt in de gemeenteraad nog becommentarieerd. De wethouders zijn gekozen. Hoog tijd voor een reactie op onze site over de ontwikkeling die de komende vier jaar voor Veldhoven en haar inwoners zo belangrijke zijn. We geven een (voorlopig) commentaar op het programma en kijken terug naar de onderhandelingen.

Vlak na de verkiezingen schreven we al dat het verlies van de PvdA in Veldhoven geen verrassing was. Maar met drie in plaats van zes zetels terugkomen in de gemeenteraad, viel bar tegen. Dan kijken we niet alleen naar de campagne, onder meer bij 4.000 huizen langs voor ’n praatje en een half jaar vóór de verkiezingen in iedere brievenbus een verantwoordingskrant. Nee, kennelijk heeft de  kiezer vooral het keiharde én succesvolle werk in de raad in de afgelopen vier jaar gemist. Wat deed ons de das om? Een opkomstpercentage van dik onder de 50% en in de wijken met traditiegetrouw veel PvdA-stemmers zelfs nog een paar procenten meer. Verder de negatieve landelijke tendens bij de sociaaldemocraten, die net te laat de betere kant opging. Hoe dan ook, de vele linkse kiezers die zijn thuisgebleven, hebben gezorgd dat Veldhoven het de komende vier jaar moet doen met een neoliberale, rechtse coalitie.

Aan de andere kant was het wél verrassend dat VVD en VSA er niet voor kozen om het coalitieprogramma van de afgelopen jaren af te maken. Vooraf was daarover afgesproken dat we dat wel zouden doen, als we tenminste een meerderheid in de raad zouden krijgen. En die kwam er. De nu gemaakte conservatie keuze verantwoordt de nieuwe coalitie als volgt: ‘dat de PvdA geen onderdeel uitmaakt van de coalitie, is vooral te wijten aan de verkiezingsuitslag.’ Waarom dan wordt gekozen voor verliezer CDA – die al enkele raadsverkiezingen steeds minder kiezers trekt – is een raadsel. De onderhandelaars steken nog wel de loftrompet over de goede samenwerking met de PvdA  in de afgelopen periode en de onderlinge overeenkomsten in de partijprogramma’s van VVD, VSA en PvdA. Het was allemaal niet genoeg om tot een fatsoenlijk wederzijds gesprek te komen.

Dat komt natuurlijk vanwege de, zoals de nieuwe coalitie het noemt: ‘beperkte bestuurservaring van de jonge fractie’. Dat is wel een heel doorzichtig argument om de PvdA uit te sluiten van de onderhandelingen. Feit is dat de partij met de doorgevoerde verjonging niet aan kwaliteit heeft ingeboet. Lijsttrekker én nummer 2 zitten al vier jaar in de raad en hebben ook op andere fronten ruime bestuurlijke ervaring. Hoe oneigenlijk dit argument is blijkt wel als je kijkt naar de ploeg van de nieuwe partner CDA. De PvdA zal daar trouwens geen kwaad woord over zeggen……
De PvdA concludeert dat VSA en VVD een progressief links geluid liever links laten liggen en conservatieve keuzes maken. Keuzes die ervoor zorgen dat bezuinigingen op de taakgebieden die beide ambiëren, afgeschoven kunnen worden op wie het minder breed hebben. De partij maakt zich vooral zorgen over de visie van de nieuwe coalitiepartijen op innovatieve en te maken keuzes op welzijn en sociale zaken, maar ook om de kennis van deze beleidsterreinen.
In de oppositie zal de PvdA dan ook vooral attent zijn op het effect van de bezuinigingen op de minima, de sociale verbanden en het verenigingsleven. Het gemak waarmee nu al wordt gesproken over bezuinigingen op die terreinen, is voor ons een slecht teken. De PvdA heeft zich jaren op basis van inhoudelijke argumenten hard gemaakt voor deze burgers en zal dat blijven doen. Kritisch zullen we volgen of de inzet op prestigeprojecten niet ten koste zal gaan van het sociale gezicht van Veldhoven.

Fractie en afdelingsbestuur PvdA-Veldhoven
3-5-2010