7 juni 2011

Fraaie jaarrekening maar wel met grote afwijkingen

Volgens de accountantsverklaring over 2010 is de jaarrekening zowel getrouw als rechtmatig tot stand is gekomen. De accountant doet geen aanbevelingen, zoals in voorgaande jaren. Een compliment dus, maar de PvdA heeft toch nog enkele opmerkingen, vooral over grote afwijkingen.

Kosten inhuur zijn 2,82 miljoen euro hoger dan geraamd! Hoe is het mogelijk! Aanvullende vragen van onze kant hebben nog niet voldoende duidelijkheid opgeleverd. Daarom graag een nadere toelichting. Dit zelfde geldt voor 758.000 euro voordeel op de strategische agenda en 439.000 voordeel op groenonderhoud. De verklaring is dat door de winterse weersomstandigheden geen bomen de grond in konden. Zijn die bomen dan van goud?

Er werd in 2010 een tekort verwacht van 2.4 miljoen euro, maar de realiteit is 1 miljoen tekort. Tel daarbij op de 1,1 miljoen maatregelen kredietcrisis, teruggestort naar de algemene reserve, en de gemeente komt uit op een klein plus in 2010.

Als je de afgelopen jaren analyseert, ziet de PvdA alleen maar meevallers t.o.v. de prognose. Dat wordt zo langzamerhand niet incidenteel maar structureel. We zijn benieuwd naar de maatregelen die het college gaat nemen om in de toekomst dichter bij de realiteit te komen. Zo bezien, zijn de bezuinigingen bij de welzijnsinstellingen van twee maal 4% misschien niet eens noodzakelijk!

Peter van Grunsven, PvdA-commissielid