17 september 2016

Financiële zorgen voor de gemeente blijven

 

Het doorsturen van de antwoorden op de technische vragen over de inhoud van de Kwartaalrapportage II, gaf de PvdA-fractie meer duidelijkheid. Blijft overeind dat de financiële zorgen over de gemeentelijke portemonnee nog steeds aanzienlijk zijn.

Het jaar 2016 mag er dan wat beter uitzien, de jaren daarna laten een heel ander beeld zien, zei fractievoorzitter Jeroen Rooijakkers in de raadsvergadering van 14 september 2015. Dit zet de meerjarenbegroting weer behoorlijk onder druk. Vooral 2017 ziet er niet goed uit met een tekort van bijna 2 ton, terwijl bij de begrotingsbehandeling in november nog werd uitgegaan van een positief resultaat van 3 ton. Toch weer een nadelig verschil van een half miljoen. ‘De jarenlange bezuinigingen’, concludeerde Jeroen, ‘hebben er nog niet toe geleid dat we achterover kunnen leunen. En dat in de wetenschap dat ook de reservepositie nog buitengewoon zorgelijk is.’