9 december 2015

Financiële Hulp: collectieve zorgverzekeringen.

Zorg wordt steeds duurder. Daarom is het belangrijk dat u goed bent verzekerd. De gemeente heeft afspra- ken gemaakt met zorgverzekeraars CZ en VGZ. Beide verzekeraars bieden via de gemeente drie goede en betaalbare collectieve zorgverzekeringspakketten aan. De gemeente betaalt mee in de premie. Daarnaast krij- gen gebruikers korting op de pakketten omdat we de verzekering met een groot aantal mensen afsluiten.

Deze collectieve zorgverzekeringen zijn alleen beschik- baar voor mensen met een laag inkomen (tot 110% van het sociaal minimum). Naast de polissen die nu al worden aangeboden kunt u ook kiezen voor een min- der uitgebreid of een uitgebreider pakket bij VGZ en CZ. In het meest uitgebreide pakket is ook een regeling voor het eigen risico getroffen.

Meer informatie? Klik hier.