Even voorstellen: Christina Goossens-Ruhr

18 maart 2018

Veldhoven is al meer dan 38 jaar mijn thuis. En dat geldt zeker voor de plek waar wij wonen: het prachtig gerenoveerde deel van ‘t Look. Veldhoven heeft trouwens op veel meer punten de zaakjes goed voor elkaar. Maar… bij sommige dingen heb ik gemengde gevoelens. Het zijn voor mij tegelijk de aandachtspunten voor de komende raadsperiode.

Hoe is het bijvoorbeeld mogelijk dat ook een gemeente als de onze nog steeds een voedselbank en een stichting leergeld nodig heeft. Er zijn dus medebewoners die rond of onder de armoedegrens leven. Vaak werken ze hard, maar toch verdienen ze niet genoeg om een fatsoenlijke maaltijd op tafel te kunnen zetten. Ook is er soms onvoldoende geld voor contributie van een sportclub voor kinderen. Enzovoorts…. Dat moet niet kunnen, vind ik.

Gelukkig heeft de PvdA daar in de afgelopen raadsperiode iets aan kunnen doen. De hele Raad was het met ons eens om de eis voor minima van 110 na 120% omhoog kunnen trekken. Met andere woorden: wie een inkomen heeft van 120% van het minimum inkomen, komt in aanmerking voor voorzieningen als kwijtschelding van gemeentelijke belasting, maar ook ondersteuning in natura zoals contributie sportclub, sportkleding en laptop voor school.

De komende vier jaar ga ik me verder inzetten voor deze vaak vergeten groep medeburgers. Want: iedereen telt en moet mee kunnen doen! U vindt me op plaats 6 van de Veldhovense PvdA. Uw stem is zeer welkom.

Christina Goossens-Ruhr