13 juni 2013

Ernstig risico voor de gezondheid

Het eigen risico bij de zorgverzekering weerhoudt veel mensen ervan om niet de zorg te zoeken die voor hen noodzakelijk is. Zij vinden dat die voor hen te duur is. Wat veel mensen in hun omgeving al zagen, wordt nu bevestigd door een onderzoek van de landelijke  huisartsen vereniging (LHV).

Tweederde van de huisartsen krijgt minstens een maal per week (sommigen dagelijks) te maken met patiënten die hun advies voor een nader medisch traject niet opvolgen, omdat ze dan een te hoog bedrag op tafel moeten leggen. Deze situatie, welke is verergerd sinds de verhoging van het eigen risico naar €350 euro, geldt niet alleen voor mensen met een laag inkomen, maar komt ook in middengroepen voor. Het gaat dan om dingen als niet naar een psycholoog of fysiotherapie gaan tot het weigeren van het voorgeschreven medicijn, laboratoriumonderzoek of scan.

De LHV spreekt van een alarmerende situatie en wijst erop dat door het mijden van zorg de gezondheidstoestand van mensen zo kan verslechteren, dat er uiteindelijk nog veel duurdere behandelingen nodig zijn. Bezuinigen op de geestelijke gezondheidszorg veroorzaakt dat mensen zijn gaan zwerven. GGZ – klinieken die minder bedden hebben gekregen, wijzen mensen door naar een centrum voor dak – en thuislozen. Opvanginstanties melden dat het aantal hiervan met tien procent is gestegen.

Jack van Limpt