Er zit straks weinig muziek meer in de muziekschool