25 november 2015

Er zit straks weinig muziek meer in de muziekschool

De PvdA is toch enigszins de weg kwijt wat betreft dit inmiddels langlopende dossier. Eerst hebben we het over 3 instellingen die moeten bezuinigen. Dat worden er daarna 5. Vervolgens wordt besloten om het zwembad toch weer op een andere wijze invulling te geven aan de bezuinigingsopdracht. En nog geen half jaar later is het geen 8 ton die wordt bezuinigd, maar ruim 5 ton. Wat willen we nu? Jan Beitschat (VSA) heeft ooit eens de term ‘living document’ in het leven geroepen. Maar dit is geen living document meer. Dit heeft ondertussen meer weg van een horror boek. Dit ter inleiding.

Allereerst heeft de PvdA de een vraag over hoe het in godsnaam mogelijk is dat Berenschot de investering van 1,5 miljoen over het hoofd heeft kunnen zien? Ook al maakt dit geen onderdeel uit van de onderzoeksopdracht. Natuurlijk moeten er aanpassingen worden gedaan aan het gebouw om daar muziek te kunnen maken. En de PvdA kan zich nog voorstellen dat dit enigszins wordt onderschat. Maar 1,5 miljoen is wel een heel groot bedrag. Het kan toch niet zo zijn dat we met een blanco cheque hebben ingestemd?

Een tweede vraag is waarom we nu al de Muziekschool zouden opdragen om uit het gebouw te gaan als er nog geen concreet project op de rol staat voor deze locatie? Zolang zich nog geen projectontwikkelaar of nieuwe huurder heeft gemeld, is er immers geen sprake van een bezuiniging op de huur. Nu wordt immers € 250.000,- huur ontvangen van de Muziekschool. Straks wordt er geen € 250.000,- huur ontvangen. Kortom, zolang zich geen nieuwe ‘huurder’ of projectontwikkelaar heeft gemeld, schiet de gemeente er niets mee op.

Tot slot begrijpt de PvdA niet waaruit nu ineens blijkt dat de Muziekschool en Bibliotheek nota bene zelf weg willen. Er wordt nu ineens aangedragen dat deze instellingen in een te groot jasje zouden komen, met als gevolg leegstand en dus derving van huurinkomsten (wanneer bepaalde delen / verdiepingen van de muziekschool en de bibliotheek niet verhuurd zijn). Dat is een opmerkelijke wending in dit dossier.

Kortom, drie vragen waar de PvdA antwoorden op wil hebben. Dan kan de PvdA wellicht toch een beeld vormen van de noodzaak. Want die zijn wij toch wel kwijt. We hebben al verdeeld gestemd bij het vaststellen van scenario 4 in maart dit jaar. En die verdeeldheid, ook al zijn we maar met een kleine fractie, wordt er niet kleiner op.