18 april 2012

En nogmaals: de N69

De PvdA-bijdrage aan de discussie in de commissievergadering van 16 april 2012

Eén uur hield de commissie zich – nog maar ’n keer – bezig met de N69 en de gevolgen van die keuze van het beoogd gebied van de weg. Het Eindhovens Dagblad deed er twee dagen later verslag van. [link]
PvdA-raadslid Jeroen Rooijakkers vroeg opnieuw aandacht voor de gevolgen voor het milieu.

‘De gebiedsimpuls (ruimtelijke kwaliteitsverbetering, red.) richt zich op landbouw, natuur, landschap, water en recreatie. Hiervoor is 12 miljoen euro 10% uitgetrokken. Maar de totale kosten zijn 140 miljoen en daar zal het niet bij blijven. Wat kun je met 12 miljoen nou helemaal doen? Ter vergelijking: we praten vandaag ook over het opknappen van ’t Look. Daar is 12,5 miljoen Euro mee gemoeid. Daarnaast is het nog volstrekt onzeker of Veldhoven op de eigen grond wordt gecompenseerd voor de gevolgen voor de natuur in onze gemeente.’ De wethouder kon dit alleen maar beamen, evenals het feit dat er weinig geld beschikbaar is voor dit doel. ‘Dan hebben we het helemaal gehad met dit onderwerp’, verzuchtte Jeroen.