7 juni 2011

Eindhoven Airport Geluidsmeetpuntennetwerk

De PvdA-Veldhoven heeft met belangstelling de brief uit Best gelezen, maar die riep ook veel vragen op. Omdat het over een voorstel uit Best gaat, zochten we contact gezocht met onze collega’s daar en stelden hen drie vragen. Ik zal kort de vragen en antwoorden voorleggen. Dan begrijpt u mogelijk ook ons standpunt.

 1. Wat is precies het doel van het geluidsmeetpuntennetwerk?
  Het doel is niet zozeer de cumulatie van geluid in kaart te brengen, maar vooral de voorziene toename van geluid. In 2015 zal bijvoorbeeld de evaluatie van het Aldersadvies plaatsvinden. Dan moeten er wel harde cijfers zijn, want dan moet worden aangetoond of het geluid stabiel is gebleven of juist is toegenomen.
  Natuurlijk is het ook mogelijk om rekenmodellen te gebruiken. Maar dan meet je niet daadwerkelijk het geluid. En het kan niet de bedoeling zijn dat we in 2015 weer een besluit nemen op basis van een rekenmodel, waarvan we eigenlijk niet weten wat de feitelijkheid is. Het is daarom verstandig om nu een nulmeting te houden.
 2. Wat is de meerwaarde van een geluidsmeetnetwerk ten opzichte van de geluidmeetpalen van Eindhoven Airport?
  Het huidige systeem is niet bepaald betrouwbaar. Er is bijvoorbeeld geen onderscheid te maken tussen een brommer en een vliegtuig. En juist de meting van het vliegtuiggeluid is cruciaal voor de evaluatie. Bovendien heeft Joop Atsma (CDA) bij de discussie in de vaste Kamercommissie aangegeven dat hij graag in 2015, tijdens de evaluatie van de eerste fase, over concrete meetcijfers beschikt, voordat wordt overgegaan tot de vervolgfase van het Aldersadvies. Ofwel, er moeten dan dus wel concrete cijfers zijn. En wij willen niet achter de feiten aanlopen
 3. Wat zijn de kosten van het geluidsmeetpuntennetwerk?
  In Best zijn ze per jaar 27.875 euro kwijt (gedurende drie jaar) inclusief analyse en rapportage. Maar als het voor Veldhoven vooral van belang is het geluid van Eindhoven Airport te meten, dus niet de cumulatie, zouden we wellicht ook kunnen kiezen voor een goedkopere variant.

Kortom, ook de PvdA-Veldhoven wil graag de mogelijkheden voor een geluidsmeetpuntennetwerk laten onderzoeken.

Jeroen Rooijakkers, PvdA-raadslid