13 juni 2017

Een slecht gecomponeerde verhuizing van de muziekschool

Een onvoltooide symfonie. Maar buitengewoon slecht gecomponeerd en met een dirigent die het dirigeerstokje kwijt lijkt te zijn. En dan hebben we het nog niet over de dissonante climax. We zullen u de geschiedenis schetsen. Dan snapt u waarom we dit dossier op deze wijze beginnen.

Die geschiedenis gaat ver terug… tot in de vorige raadsperiode. In november 2013, ofwel 3,5 jaar terug, besloot de Raad om 1 miljoen te bezuinigen op de culturele instellingen. Hiermee was ook meteen duidelijk dat het nieuwe college, dat in maart 2014 zou aantreden, voor een zware opdracht stond. Wist het eigenlijk wel waaraan het begon, zou je achteraf kunnen stellen?

Na een buitengewoon lange aanloop besloot de Raad op 24 februari 2015 hoe de klus te klaren. Dan zijn we dus al 1,5 jaar verder. Uitgangspunt was scenario 4 van Bureau Berenschot, dat uitging van de verhuizing van de bibliotheek. Maar hoe bedenk je het om een instelling die vooral lawaai maakt, onder te brengen in het stilste gebouw van Veldhoven? De PvdA vond dat gelijk al vreemd en onhaalbaar. Muziek en muziekonderwijs stellen nu eenmaal specifieke eisen aan de akoestiek en de ruimte waarin het wordt gemaakt. Maar bijvoorbeeld ook de omgeving. Je wil immers ook omwonenden niet tot last zijn. De PvdA stemde dus tegen.

Vervolgens nam de Raad in december 2015 een besluit waar de PvdA het al helemaal niet mee eens was. En dit keer waren we niet de enige. Ook de VVD en de helft van het CDA waren nu tegen. Een verhuizing en een investering van € 1.500.000 vonden deze fracties toen al teveel. Het is ook een absurd hoge investering. Een investering die pas na 6 jaar zou zijn terugverdiend met de gewenste bezuiniging op de muziekschool. En dan moest ‘en passant’ ook de Speel-O-Theek verdwijnen en de bibliotheek worden gehalveerd. Met andere woorden een symfonisch plan, vooral gebaseerd op de dissonanten van hoogmoedswaanzin en naïviteit.

EN… er was haast bij. De verhuizing naar de eerste etage van de bibliotheek moest al in september 2016 – dan hebben we het dus over een klein jaar terug, een feit zijn. Want al in 2016 moesten we de eerste effecten merken van de noodzakelijk geachte bezuiniging op de culturele instellingen. Helaas, een jaar verder is er nog niets verhuisd. Ja, de Speel-O-Theek die niet weg wilde.
Maar er was nog een reden om haast te maken. Een projectontwikkelaar wilde het hele gebied vanaf de Rabobank tot aan het oude postkantoor (waar de muziekschool tussenin ligt) herontwikkelen. Maar u weet inmiddels: dat lijkt een spookverhaal te zijn geweest. De spookontwikkelaar is nog diezelfde week een pakje sigaretten gaan halen, maar is nooit meer teruggekomen.

Dan wordt het februari 2017. De verhuizing laat nog steeds op zich wachten. Wel werd op initiatief van de VVD nog maar eens over dit dossier gedebatteerd. Die fractie had al eerder en vaker haar zorgen geuit en zag nu dat die heel terecht waren. Maar het werd een debat om des keizers baard. Of kan ik beter het woord ‘kiezers’ gebruiken.

Het is inmiddels juni 2017. Het is ruim 3,5 jaar na het raadsbesluit om te bezuinigen op de culturele instellingen en ruim 2 jaar na het raadsbesluit om de muziekschool te verhuizen naar de Bibliotheek. Na ruim 2 jaar ziet de wethouder toch het licht. Het gaat allemaal niet lukken voor anderhalf miljoen Twee verprutste jaren en een bezuiniging waarvan nog niets terecht is gekomen. Wat een buitengewoon slechte regie. Als dit een accountmanager bij een commercieel bedrijf was gebeurd, dan was die allang de laan uit gestuurd. En dit keer zullen we de vergelijking met die chirurg en de operatiekamer maar laten zitten. Want dit zou alleen maar de vraag oproepen of de operatiekamer nog wel toegankelijk is vanwege één grote bende van losse ingewanden.

Maar weer even terzake: hoe durft de wethouder nu terug te komen naar de Raad met het verzoek om een blanco cheque gemeenschapsgeld uit te schrijven. En dan moet er ook nog een onderzoek worden ingesteld naar de herontwikkeling. We beginnen weer helemaal van voren af aan.
De PvdA kan niet anders concluderen dan dat dit hele proces is mislukt. Al vanaf dag 1 was duidelijk dat dit een vrijwel onhaalbare oplossing was en toch heeft u doorgezet.

En dan tot slot nog even over de koerswijzing van de VVD. Daar snappen we dus helemaal niets van. Die heeft niet zozeer een haarspeldbocht genomen, maar vooral een afslag ingeslagen die hen even goed uitkomt. Het gaat de VVD vooral om wat hun het beste uitkomt. Linksaf, rechtsaf, rechtdoor of de afgrond… dat maakt ze niets uit. Dit is eerlijk gezegd de meest vreemde move die ik ooit heb gezien in de politiek. Het maakt de VVD volkomen onbetrouwbaar en ongeloofwaardig.