25 augustus 2012

Verkiezingsdebat

Ons verhaal voor een sterker en socialer Nederland. Na twee jaar kabinet Rutte hebben honderdduizend mensen hun baan verloren, is het dagelijks leven voor gezinnen duurder geworden en zijn de verschillen tussen mensen, arm en rijk, autochtoon en allochtoon met opzet groter gemaakt. De crisis in Europa is niet opgelost, sterker nog: die is alleen maar erger geworden.

Daarom moet het roer om. En dat kan. We kunnen samen de schouders eronder zetten om Nederland uit de crisis te werken.

Maar makkelijk wordt het niet. De crisis is hardnekkig en internationaal. Simpele oplossingen voldoen niet, en de onvoorspelbaarheid van wat er in de komende weken, maanden en jaren nog gaat gebeuren, is groot. Twee dingen weten we wel met zekerheid. Alleen bezuinigen haalt ons niet uit de crisis, dat hebben we de afgelopen twee jaar gezien.

En alleen meer geld uitgeven lost de problemen uiteindelijk ook niet op.
Er is iets anders nodig. Een partij die snapt dat de rekening van de crisis, wat er de komende jaren ook gaat gebeuren, eerlijk moet worden gedeeld. Dat juist nu een socialer Nederland nodig is. Dus geen liggeld voor zieke mensen, geen forensentax.

Een partij die weet dat we het geld ook samen moeten verdienen. Dat we moeten groeien. Investeren in banen, in onderwijs, in duurzame energie, in ondernemerschap. Alleen zo komen we sterker uit de crisis.

En een partij die snapt dat we alleen gezamenlijk in Europa uit de crisis kunnen komen, dat ieder voor zich geen optie is. Omdat de internationaal opererende financiële sector zich niet nationaal laten beteugelen. Daar is samenwerking voor nodig.

Dat is de PvdA. Voor een sterker en socialer Nederland.
Stem daarom 12 september Partij van de Arbeid.