23 januari 2015

Durf en Daadkracht presenteert: Cultuur 2.0 

Naar aanleiding van de beeldvormende vergadering van afgelopen dinsdag hebben de vier niet-coalitiefracties (VVD, CDA, PvdA en Samenwerkend Veldhoven) zich gebogen over de toekomst van de culturele instellingen in Veldhoven. We hebben  een gezamenlijk gedragen alternatief gevonden, samengevat in een nader te onderzoeken ”Scenario 5”.

De vier oppositiepartijen  hebben gezamenlijk de volgende uitgangspunten geformuleerd:

  1. Wij streven naar verregaande en niet vrijblijvende vormen van samenwerken. Door de gemeente opgelegde samenvoeging is op dit moment niet aan de orde.
  2. Wij beschouwen het als een gemeentelijke kerntaak om er voor te zorgen dat onze jeugd kennis kan maken met verschillende uitingen van cultuur. Om die reden zijn activiteiten in dit kader in principe subsidiabel.
  3. Het te bezuinigen bedrag blijft staan op € 800.000,- voor de vier instellingen samen.
  4. In eerste instantie neemt de gemeente de exploitatie van het vastgoed, wat de vier instellingen huren, over. De component ‘vastgoed’ komt dus niet langer voor in de exploitatie van de instellingen. Daarmee wordt het rondpompen van (subsidie)geld voorkomen en, nog belangrijker, instellingen kunnen doen waarvoor ze in het leven geroepen zijn en waar ze goed in zijn.
    Tevens heeft het tot gevolg dat vanuit een centrale beheersorganisatie gekomen kan worden tot een optimalisatie van het gebruik van gemeentelijk vastgoed. Daarbij komt ook ander vastgoed zeker in beeld.

Het bovenstaande is met de directies van de vier instellingen besproken. Het gesprek geeft ons het vertrouwen dat we een begaanbare weg voorstellen. Het plan wordt volgende week dinsdag (27 januari 2015) in de raad gepresenteerd en we hopen dat het op draagvlak mag rekenen.

Klik hier voor het artikel in het Eindhovens Dagblad van 24 januari 2015