4 juli 2013

Dit landelijke nieuws bleef hangen

OngelijkheidVolgens het jaarlijkse onderzoek betaalden 134 grote bedrijven in Nederland vorig jaar gemiddeld 7,5% meer aan hun toppers. Die kregen aan basissalaris, pensioenbeta­lingen, bonussen enzovoort gemiddeld 1,13 miljoen euro. Onder de grootverdieners staat op plek twee Maurice van de Veldhovense chipmachinefabrikant ASML, die via aandelenopties 11,2 miljoen kreeg uitgekeerd. De crisis woekert voort. De werkvloer krijgt – als het niet de nullijn of loondaling is – maximaal een kleine loonsverhoging, met koopkrachtdaling als gevolg.

Vorig jaar nam de PvdA afdeling Veldhoven in een brief aan de partijleiding al stelling tegen het meten met twee maten. In de praktijk blijkt het buitengewoon lastig hiervan af te komen. 

Huurverhoging – Het Waarborg Fonds Sociale Woningbouw meldt een stijging van € 441 naar € 542 van de gemiddelde huur in de sociale woningbouw tussen nu en 2017. Ook daalt het aantal nieuw gebouwde huurhuizen drastisch en gaan woningbouwcorporaties bezuinigen op onderhoud aan bestaande woningen. Zo willen de corporaties de door de regering opgelegde verhuurdersheffing van 1,7 miljard betalen. Dit kan onder meer betekenen nog langere wachtlijsten voor sociale huurwoningen.

SchaliegasIn een manifest keert een groot aantal professoren zich tegen de winning van schaliegas in Nederland, gewonnen door water met chemische en radioactieve stoffen in de bodem te spuiten. Die stoffen zijn giftig en deels ook kankerverwekkend. Omdat schaliegas in Nederland minder diep in de bodem zit dan in de VS, kunnen deze stoffen hier sneller terecht komen in grondwater, gewassen en drinkwater  Ook kan de winning met boortorens aardbevingen veroorzaken en veel milieubelasting en geluidsoverlast opleveren.

Tegenover de geringe hoeveelheid schaliegas in Nederland – 5 tot 10% van het Groningse aardgas – staan grote milieu- en gezondheidskosten. Volgens de professoren – en vele anderen, onder wie onze PvdA,moeten we eindelijk werk maken van duurzame energie, waarin Nederland hopeloos achterloopt.

De regering wil uiterlijk begin september besluiten al of niet toestemming te geven voor het boren naar schaliegas. In eerste instantie in de Noordoostpolder en in Noord-Brabant (bij Boxtel en bij Haaren). Dat is dicht bij huis!