13 januari 2014

Debat buitengebied (ZLTO)

Open politiek café over de ontwikkelingen in het buitengebied van de gemeente Veldhoven en Eersel op 22 januari op de VencoCampus in Eersel.

In maart zijn alweer de gemeenteraadsverkiezingen. De periode die hier aan voorafgaat is er traditiegetrouw één om eens rustig de balans op te maken en te inventariseren waar, of naar wie je stem de volgende periode gaat. Om hierbij te helpen organiseert het ZLTO bestuur van de afdeling Eersel/Veldhoven een breed opgezet politiek café over het beleid ten aanzien van het buitengebied in onze gemeentes. Thema’s zoals het onderhoud van wegen en groen, economische ontwikkelingsmogelijkheden, vrijkomende agrarische gebouwen, glasvezel, ouderenzorg etc. zullen tijdens de bijeenkomst besproken en bediscussieerd worden.

Alle politieke partijen uit de gemeente Veldhoven en Eersel zijn voor deze avond uitgenodigd en afgevaardigden van deze partijen zullen op verschillende thema’s met elkaar in debat gaan. Daarnaast is er ruimschoots tijd voor een plenair gedeelte, zodat ook u, uw mening kenbaar kunt maken en eventueel in debat kunt gaan. De avond wordt voorgezeten door Leon Clemens.

Programma van de avond:

20.00 uur: Aanvang

20.15 uur: Presentatie van een viertal onderwerpen over het buitengebied, telkens gevolgd door een plenaire discussie, o.l.v. Leon Clemens.

22.00 uur: Borrelen en netwerken

23.00 uur: Einde

De bijeenkomst wordt gehouden in het Auditorium van de Venco Campus, Meerheide 200 in Eersel. (zie: http://www.vencocampus.com/contact-en-route). Bij aankomst op het parkeerterrein kunt u de bordjes met ZLTO erop volgen. Bent u, op wat voor manier dan ook, geïnteresseerd in het buitengebied, en wilt u onze toekomstige volksvertegenwoordigers uw mening laten horen, dan mag u deze avond niet missen. Tot woensdagavond de 22ste op de Venco Campus.

www.zltoeersel-veldhoven.nl