9 februari 2016

De theorie voorbij: Hoe pakt ‘Veldhoven’ eenzaamheid aan?

Instellingen en vrijwilligersorganisaties zaten vorige week bij de Severinusstichting aan tafel om te praten over eenzaamheid. Op uitnodiging van de PvdA-fractie in de gemeenteraad wisselden zo’n 20 vertegenwoordigers ideeën uit over wat professionals, vrijwilligers en gemeente kunnen doen aan iets waar zoveel Veldhovense burgers het zo moeilijk mee hebben. Onder de titel ‘de theorie voorbij’ gin het deze middag vooral over hoe de eenzaamheid aan te pakken.

Zowel uit GGD-rapporten als uit interviews van de PvdA Veldhoven met acht instellingen en organisaties blijkt dat er veel gebeurt op het gebied van eenzaamheid. Het bestaande hulpaanbod is groot, maar het wordt niet altijd even effectief gebruikt. Een sociale kaart op het gebied van eenzaamheid is voor veel partijen dan ook een welkom instrument bij hun werk.

De deelnemers aan de rondetafelconferentie vonden onder meer dat het niet alleen gaat om activiteiten, maar vooral ook om aandacht voor elkaar. Zij waren het erover eens dat ook mensen die actief zijn, eenzaam kunnen zijn. Zij krijgen daar bijvoorbeeld mee te maken door het verlies van een partner. Veranderingen in de maatschappij dragen eveneens voor een belangrijk deel aan het ontstaan van eenzaamheid.

Met de uitkomsten van deze bijeenkomst beraadt de PvdA zich hoe eenzaamheid nadrukkelijker op de politieke agenda te zetten. Een (beleids)plan over eenzaamheid, zoals genoemd in de nota Lokaal gezondheidsbeleid 2013-2017, is nog niet opgesteld. De PvdA zou graag zien dat het college met een actieplan eenzaamheid komt, dat betrokken partijen samen oppakken. Bij armoedebestrijding wordt al eenzelfde aanpak gehanteerd. Doelstelling in het actieplan zou kunnen zijn het percentage eenzamen richting 2018 met 15% terug te dringen.

https://vimeo.com/155278454