2 oktober 2010

De meeste stemmen gelden

Het werd een spannende vertoning in de raad van 30 september, waar de beslissing viel over de Verordening reclameheffing Veldhoven- Dorp 2011. Daarmee moet in dat deel van de stad een zogenaamd ‘centrummanagement’ van de grond komen. Aanvankelijk had de CDA-fractie veel kritiek op het voorstel. Maar toen bleek dat vrijwel de hele oppositie zou tegenstemmen, hield maar één lid van deze partij de poot stijf en steunde het collegevoorstel niet. ’n Kwestie van koppen tellen, die het Eindhovens Dagblad (editie 2 oktober) niet was opgevallen.

Toch was er alle reden om niet met voorstel mee te gaan. Jeroen Rooijakkers van de PvdA-fractie legt uit waarom. ‘We snappen dat ondernemers een winkelgebied aantrekkelijk willen houden en verbeteren. Maar waarom moet de gemeente daarvoor geld op tafel leggen? Juist nu wij het laatste dubbeltje moeten omdraaien om de bezuinigingen mogelijk te maken?’

”De hele raad is in discussie over hoe bepaalde kosten te besparen. Zelfs de kleinste bedragen komen aan bod. En nu wordt zomaar voorgesteld om jaarlijks, dus structureel, €27.500 beschikbaar te stellen. Dit is nieuw beleid, waarover nog niet is gediscussieerd. Maar zelfs al wás het oud beleid, moeten we dat dan doorzetten? Dat is uiterst merkwaardig, want dan zouden we nooit eerdere besluiten mogen herzien. Hoe kun je ooit bezuinigen als je dat niet doet?’

‘Een ander punt is dat de PvdA wil voorkomen dat ondernemers ongelijk worden behandeld. Waarom de winkeliers van Veldhoven- Dorp wel tegemoet komen via een subsidie en niet de andere winkeliers? Met andere woorden: alle winkeliers en winkelgebieden in Veldhoven moeten hier aanspraak op kunnen maken of geen enkele winkelier. Hoe leggen we aan de nieuwe Mira of de Heikant uit dat zij niet in aanmerking komen voor een subsidie? Gaan we dan weer loten, zoals bij de zondagstijden? Natuurlijk niet!

‘Kortom, als we nu instemmen met deze subsidie, dan moeten we dat op termijn ook bij andere aanvragers doen. Dit gaat de gemeente op den duur veel kosten! De PvdA-Veldhoven vindt dit financieel onverantwoord, zeker met de huidige bezuinigingen in het achterhoofd, en stemt tegen dit voorstel.’