6 februari 2014

De bijstandswet is aangepast in de richting van de PvdA

Zo analyseert De Volkskrant de nieuwe bijstandswet. Zij biedt mensen perspectief en laat ze niet aan de kant staan, De wet is bovendien een solide vangnet voor iedereen zonder werk en geeft uiteraard zicht op werk. Dit zijn de drie uitgangspunten van de nieuwe bijstandswet, die Jetta Klijnsma maandag 23 februari presenteerde. Een resultaat waar de Partij van de Arbeid over te spreken is.

De herkeuring van Wajongers is gericht op het vinden van nieuw werk en een fatsoenlijke uitkering. We zetten in op individuele begeleiding naar één van de 125.000 banen die de werkgevers toegezegd hebben. Dit geeft Wajongers duidelijkheid: een goede baan tussen collega’s, of een goede uitkering als die baan er niet is. Zij krijgen niet te maken met de partner- en middelentoets uit de bijstand, en vallen ook niet onder de nieuwe kostendelersnorm.

Tot slot is de PvdA blij dat het kabinet juist in deze zware tijd ieder jaar 100 miljoen euro extra uitrekt voor bestrijding van de armoede. Met dit budget kunnen we straks in het college kwetsbare mensen een steuntje in de rug gevenen voorkomen dat kinderen in armoede opgroeien.

De nieuwe bijstand biedt een solide vangnet, laat niemand aan de kant staan en biedt zicht op nieuw werk. Daar is het de Partij van de Arbeid om te doen en daarom zijn we trots op dit resultaat.