Door op 16 augustus 2016

De bijen en honing van St Ambrosius

Gemeenteraad op vakantie… Dossiers in de wacht… Een gehalveerd college dat past op de winkel… De politiek ligt zowat stil. Maar er is nog zoveel te doen in Veldhoven. Op zoek naar nieuws met een knipoog, land ik deze keer bij de bijenhouders vereniging St. Ambrosius.

De PvdA-Veldhoven zomercolumn van Frans Hofmeester

Bijen zijn belangrijk voor de natuur, bijvoorbeeld voor de bestuiving van landbouwgewassen. Ze zijn zelfs onmisbaar voor de oogst van fruitbomen. Maar er gebeurt (te) veel op deze wereld dat gevaar oplevert voor het voortbestaan van de dieren. Zo ontbreekt in Brabant op veel plaatsen voldoende voedsel. Maar bedreigingen komen ook en vooral door het gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen. Bij de ingangen van hobby- en bouwmarkten in de Verenigde Staten barst het in deze maanden van onafzienbare stapels Round Up en ander bedenkelijk spul. Maar ook in onze contreien worden particulieren verleid om ermee aan de gang te gaan. Het Europese Parlement buigt zich over verbodsbepalingen, maar voordat het zover is…!

Bijen houden is, zo zegt bijenhouders vereniging St. Ambrosius terecht op hun website, niet alleen een boeiende hobby, maar ook een die de natuur ten goede komt. Je vindt hun nieuwe onderkomen aan de Berkt 37. Daar is dezer dagen ook weer volop honing te koop, elke zaterdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur. Imkers zijn op die tijden aanwezig om je wegwijs tge maken in bijenlang.

Helpende hand van de gemeente

Om bijen en imkers een handje te helpen, liet de gemeente op verschillende plaatsen ruim drie hectare velden en stroken grond inzaaien met speciale bloemenmengsels. Bij acht ingezaaide stukken staan bordjes met een opsomming van de meest toegepaste bloemsoorten. Naast het aanleggen van bloemrijke gebieden zijn speciale bollenmengsels toegepast op de rotondes van de Oersebaan.