1 februari 2013

Criminaliteit en overlast

Criminaliteit en overlastgevend gedrag verzieken het leven van veel mensen en vragen dus om effectieve bestrijding. Elk jaar worden er in Nederland circa zes miljoen strafbare feiten gepleegd. Daar wordt een groot deel van de bevolking eenmaal of vaker slachtoffer van. Zij krijgt te maken met (de kwalijke gevolgen van) vernieling of diefstal, maar ook met zeer ernstige feiten als verkrachting en moord.

Het overgrote deel van de criminaliteit speelt zich af op lokaal niveau. Dit eist ook een lokale aanpak, vooral in buurten waar het minder dan gemiddeld goed gaat en waar bewoners zich ook meer dan gemiddeld onveilig voelen.
Voor de PvdA krijgen in Veldhoven diefstal (inclusief winkelcriminaliteit), geweldsdelicten, auto-inbraak en overlastgevende groepen prioriteit bij het tot een minimum beperken van de overlast voor de samenleving. Buurtagenten, die in deze materie goed zijn ingevoerd, moeten daaraan een actieve bijdrage leveren.

Criminaliteit is voor een deel georganiseerd. Er zijn internationaal opererende netwerken actief, vooral op het gebied van het dealen van drugs. Maar van drugsrunners en dealers kunnen burgers in dorpen en steden ook veel last hebben. Denk maar aan onderlinge agressie tussen bendes. Ook dit kan tot overlast in buurten leiden, waardoor burgers er steeds meer moeite mee hebben om ’s avonds de straat op te gaan.

Het legaliseren van soft drugs is een verantwoordelijkheid van de landelijke overheid. Zelf ben ik daar voorstander van. Dit leidt tot forse besparingen bij politie en justitie en zorgt voor rust in de buurten. Maar ook de overlast van drugs dealen, inbraak en criminaliteit en geweldsdelicten zullen daardoor vanzelf afnemen.

Jack van Limpt