Door Frans Hofmeester op 18 augustus 2017

College antwoordt via omweg op PvdA-vragen opvang hemelwater

Met vragen aan het college zwengelde de Veldhovense PvdA in juli de problematiek rond de opvang van hemelwater aan. ’n Deel van de antwoorden staat nu op de gemeentepagina in het Veldhovens Weekblad. Benieuwd of we zelf ook nog antwoorden krijgen! En wat is het nieuws? Om ‘teveel’ water tijdelijk op te vangen, legt de gemeente onder meer de ondergrondse waterkelder in park Vogelzang aan en bovengrondse voorzieningen zoals vijvers aan de Julianastraat, Kempen Campus en Kempenbaan. Daar kan het water in de bodem infiltreren of bewaard blijven tot beken het water weer kunnen verwerken.

Terug naar juli. Toen uitte de PvdA-fractie haar zorgen over mogelijk onvoldoende afvoer van hemelwater nu het aantal stort- en hagelbuien alsmaar stijgt. Straten staan blank. Woningen en kelders van woningen dreigen onder water te lopen. Daarom was de vraag aan het college of er voldoende capaciteit is om het hemelwater af te voeren. Of er, als dat nodig is, maatregelen (in de maak) zijn om de waterberging te verbeteren en hoeveel zo´n ingreep zou kosten.

Het college blijkt het in het artikel met de PvdA-fractie eens te zijn dat we tegenwoordig te kampen hebben met structurele veranderingen in het klimaat. ‘De laatste zomers hebben we al verschillende malen meegemaakt dat er in korte tijd veel water viel. Deze hoosbuien hebben tot gevolg dat het hele watersysteem van riool tot beek vol staat.’
Wat is de geschiedenis van het opvangen van regenwater in ’n notendop? Vroeger zakte het water de grond in via sloten, weilanden en akkers. Door uitbreiding van de bebouwing gebeurde dit later meestal via een gemengd rioolstelsel. Afvalwater en regenwater gaan dan naar één rioolbuis en vandaar naar de waterzuiveringsinstallatie.

Bij nieuwbouw en bij vervanging of renovatie van het oude riool is tegenwoordig een gescheiden rioolstelsel in gebruik, met twee aparte buizen voor regenwater en huishoudelijk afvalwater. Dit laatste gaat naar de waterzuiveringsinstallatie, terwijl regenwater van daken en straten naar het oppervlaktewater gaat zoals sloten, beken (Rundgraaf, Gender). Een deel zakt in de grond. Het voordeel van dit stelsel is dat relatief schoon regenwater niet meer naar de waterzuivering gaat, maar weer in de bodem komt. Dit gaat verdroging tegen.

Frans Hofmeester

Frans Hofmeester

Na omzwervingen in Leusden, Bladel en Eindhoven woont deze geboren Hagenaar (1938) al twintig jaar in Veldhoven . Inwoners van Bladel en Veldhoven en de partij heb ik als raadslid en wethouder mogen dienen. Dankbaar werk, want je kunt mensen helpen en proberen vorm te geven aan plannen die de gemeente ten goede komen. Maar teleurstellingen waren er

Meer over Frans Hofmeester