College-antwoord brief ‘acceptatie van elk mens’

24 maart 2019

College-antwoord brief

‘acceptatie van elk mens’

 

In uw brief van 31 januari 2019 vraagt u aan ons college om de regenboogvlag aan te schaffen en deze op de bepaalde momenten, zoals Coming Out Day, te hijsen. Uw reden hiervoor is dat u vindt dat de gemeente aan de inwoners van Veldhoven moet laten weten’ dat de gemeente zich verzet tegen discriminatie en geweld en zich bekommert om het leed dat daardoor wordt veroorzaakt’, U vraagt vooral aandacht voor het streven naar gendergelijkheid.

Uiteraard vinden we, met u, dat discriminatie en geweld tegen de LBHTI voorkomen en tegengegaan moet worden. De gemeente zet zich hier al voor in door:

– Bij het Bureau Sociale Raadslieden en de gemeentebalie is een antidiscriminatie-meldpunt. Bij dit meldpunt worden de klachten, waaronder klachten over genderneutraliteit, geregistreerd en ter afhandeling doorgestuurd naar Lumens in de Buurt

– Reguliere subsidiering van het COC Eindhoven ten behoeve van de inwoners van de gemeente Veldhoven. Deze inzet bestaat uit onder meer het geven van voorlichting op het Sondervick College en individuele ondersteuning van LHBTI inwoners van Veldhoven.

In uw brief verwijst u naar de Global Goals for Sustainable Development (Goal 5). In een raadsinformatienota (juli 2OI7) is aandacht besteed aan deze Sustainable Global Goals, Daarin is de inzet vooral gericht op Duurzaamheid & Milieu, Smart City en Armoedebestrijding. Ondanks dat de inzet van de gemeente niet speciaal gericht is op gendergelijkheid (Goal 5) zijn we blij met uw vraag. Wij hebben de Regenboogvlag daarom inmiddels aangeschaft en zullen deze vlag voortaan op de dag van de Gay Parade in Amsterdam en tijdens Coming Out Day op 11 oktober 2019 bij het gemeentehuis hijsen.