Door op 3 oktober 2015

Coffeeshop in Veldhoven?

VELDHOVEN – De kans dat Veldhoven een coffeeshop krijgt, lijkt zeer klein. Het college van B en W is niet van plan mee te werken aan het idee dat Veldhovenaar Rens Hoppenbrouwers (26) hiervoor heeft.

De gemeente houdt vast aan de regionale afspraken die over coffeeshops zijn gemaakt. Daarin staat onder meer dat Eindhoven de taak heeft coffeeshops te huisvesten. In ruil daarvoor heeft de stad meer politiecapaciteit gekregen.

Illegaal  
VVD en PvdA vroegen het Veldhovense college vorige maand naar het coffeeshopbeleid. De PvdA wil graag weten welke regionale afspraken er zijn gemaakt en in hoeverre het college van mening is dat het coffeeshopbeleid een regionale (gedeelde) verantwoordelijkheid kent. De gemeente Eindhoven is namelijk al jarenlang voorstander van het spreiden van coffeeshops. Ook was niet duidelijk in hoeverre een regionale invulling de criminele handel juist kan doen terugdringen.

Hier vindt u de brief van PvdA en VVD inzake het Coffeeshopbeleid.