Coalitievorming Veldhoven met VVD GBV en PvdA

10 april 2018

Nadat de VVD als grootste partij uit de bus kwam tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart jl. zijn fractievoorzitter Daan de Kort en wethouder Ad van den Oever als informateurs aan de slag gegaan. Alle partijen hebben in twee uitvoerige gesprekken met de informateurs duidelijk kunnen maken wat hun plannen voor de komende raadsperiode zijn. Deze verkennende gesprekken hebben ertoe geleid dat de VVD, GBV en de PvdA verder gaan praten over een mogelijke coalitie.

Voor het onderzoeken van deze combinatie is rekening gehouden met diverse factoren. Denk hierbij aan de verkiezingsuitslag, bestuurlijke ervaring, de partijprogramma’s en het verkrijgen van een breed draagvlak binnen de Veldhovense samenleving. In de komende weken zal het coalitieakkoord verder worden uitgewerkt.