21 mei 2013

Coalitie is Compromis

“Ook voor het regeerakkoord om illegaal verblijf strafbaar te stellen”

Illegaal verblijf strafbaar maken heeft de VVD ingebracht in het regeerakkoord van de coalitie met de PvdA. Een rotmaatregel en niet echt humaan te noemen. Illegalen hebben ook het recht om in Nederland adem te kunnen halen! De PvdA haalde wel het ‘kinderpardon’ binnen, waardoor rond de 600 kinderen van asielzoekers in Nederland mogen blijven. Tevens is de verkorte detentie van asielzoekers ‘geoogst’. Het compromis, hoe pijnlijk ook, is afgesproken in deze maatregel. De strafbaarstelling weigeren en het regeerakkoord aanvechten lijkt me geen goede zaak. Het zal in toekomstige discussies met de VVD – dat kunnen er nog velen worden – escalerend kunnen werken op de standpunten van de PvdA. Wat kost het de Partij om deze maatregel te verwerpen, is de vraag voor Diederik.

Tijdens de ledenraadpleging op 7 mei in de Effenaar te Eindhoven was er veel applaus voor de inbreng van de fractievoorzitter van de PvdA. De leden waren uitgenodigd om met Diederik in debat te gaan over de strafbaarstelling van illegaal verblijf. In het congres is hierover uitgesproken dat de strafbaarstelling niet humaan is en hierdoor niet passend voor het rode hart van een sociaal democraat. Samsom sloot de bijeenkomst af door te stellen dat de strafbaarstelling in het regeerakkoord staat, waarbij voor hem en de PVDA geldt: afspraak is afspraak! Te abrupt achteraf, volgens Samsom, vandaar de uitnodiging aan de leden om in discussie te gaan. Een goede zet.

Minder applaus was er voor de zeer betrokken partijgenoten in de zaal. Niet omdat zij geen gelijk hebben over het verwerpen van de strafbaarstelling voor illegaal verblijf, maar meer om de moeite die ze hebben om begrip te tonen voor het nemen van verantwoordelijkheid ten aanzien van het regeerakkoord.

De PvdA-Veldhoven was met drieën in Eindhoven vertegenwoordigd. Zij wensen Diederik veel succes met de andere landelijke bijeenkomsten om alle leden weer mee te krijgen in het uitvoeren van het regeerakkoord en de verantwoordelijkheid van de sociaal democraten hierin!

Het journaal bekijkend, moeten wij stellen dat de NOS meer nieuws ziet in het laten zien van de kritische geluiden van enkele leden dan in het warme en ondersteunende applaus voor Diederik. Jammer.

Wim Meijberg